A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Aanbiedingslijst

Stamgegevens

Toevoegen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Accountview

IconFinanciële koppeling
IconOnderhanden werk

Administratie

In gebruik

Administratie aanpassingen

Administratie openen

Afkeuren

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Afrekeningen genereren

Afrekenperiode

Algemene Instellingen

Calculatie

Documenten en overzichten

Import

Onderhanden Werk

ONIX

PAC.Net

Planning

Project

Relatie

Royalty

Systeem

Verkoop

Verkoop Fakturatie

Verkoop Order

Wizard keuzelijsten

Applicatiebeheer

Administratieniveau

Extern

Intern

Kennis

Systeemniveau

autoriseren

- B -

Batchrun

IconBatchrun
IconBatchrun in PAC
IconBatchrun Taakoverzicht

Script toevoegen

Script verwijderen

Script wijzigen

Taak toevoegen

Taak verwijderen

Taak wijzigen

Werking

Bedrijfsbeleid

Begroting

Algemene Informatie

Begroting Overnemen

Begroting Titelbeheer

Begrotingbeheer

Begrotingtitels aanmaken en bewerken

Begrotingtitels koppelen en importeren

Begrotingtitels verwijderen

Deactiveren

Exporteren

Realisatie importeren

Regel toevoegen

Regel tonen

Regel verwijderen

Regel wijzigen

Stamgegevens

IconBegrotingssoorten
IconBegrotingsverkoopsoorten
IconBegrotingsverkoopverdelingen

Titel opnemen

Titels

Titels opnemen

Toevoegen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Bercker

Bestmate

IconFinanciële koppeling
IconOnderhanden werk

bezoekhistorie

bezoekrapport

Bibliografische gegevens

Bibliografische gegevens naar CB

Bureau ISBN

- C -

Calculatie

Acties

Afzetperiodeverdeling

Calculatiemodelbeheer

Historie

invoeren

Kenmerk

Kosten

Omzet

Recapitulatie

Rendement

Stamgegevens

IconTabbladen
IconGroepen
IconComponenten
IconKostensoorten
IconRendementcomponenten
IconVerkoopsoorten
IconRoyaltyverkoopsoorten
IconComponenten

Stuurwaarden

Verschijningsdatum calculatie

CB

Communicatie

ERR

NUITOP

OK

ONIX

Ontvangstbevestiging

OPDNAW

Centraal Boekhuis

IconVerkoopprijzen per datum
IconInleiding
IconInleiding ONIX en XML
IconInleiding ONIX CB

Cockpit

Mijn Projecten

Potentiele Herdruk

Commissariaat voor de Media

IconVerkoopprijzen per datum
IconInleiding ONIX en XML
IconONIX Commisariaat voor de Media

Communicatie

CB

Comprimeren

Conventies

Getypte invoer

Instructies

Schermonderdelen

Toetsnamen

Verwijzingen

Voorbeelden

Waarschuwingen

Crash

CvdM

- D -

Database

Beschadiging

Corruption

Deficit

DocShare

IconDocumenten
IconDocShare Inleiding

Document koppelen

Document maken

Document tonen

Document verwijderen

Document en mailingen

Mailing toevoegen

Mailing verwijderen

Mailing wijzigen

Mailing zoeken

Documenten

Stamgegevens

IconDocumentveldenbeheer
IconDocumentsoorten
IconOnze overzichtenbeheer

Documenten koppelen

Druk

Aanbiedingstelling

Afleveradres

deactiveren

Fiatteren

Kenmerk

Klantgroep

Relatierol

Scenario's koppelen

Staffels

Staffels importeren

Staffels opvragen

Toevoegen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Drukbeheer

Schematisch

Toevoegen

Wijzigen

- E -

EDItEUR

Exploitatiegroepen

Exporteren

Connector

Naar Bestmate

- F -

Faktuur

Enkele faktuur verwerken

Fakturen verwerken

Faktuurhistorie

Faktuurkop

Faktuurregels

Invoeren

Stamgegevens

IconVerkoopsoorten
IconBetalingscondities
IconFaktuurcodes
IconFaktuursneltoetsen

Statusinformatie

Toevoegen

Totalen en Functietoetsen

Wijzigen

Zoeken

Faktuurhistorie

FATransactieID

FATransactienummer

Fiat

Overzicht

Fiatfase

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Fiatrouting

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Fiatstap

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Fiatteren

IconDruk fiatteringen
IconInleiding
IconFiatteren tijdens het gebruik
IconFiatscenariobeheer

Financiële koppeling

Fonds

Webfondslijst

Foutmeldingen

FTP

Active transfer

GET

Ontvangen

Passive transfer

PUT

Verzenden

- G -

Gebruiker

Fondsen

Fondsgroepen

Toevoegen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Gebruikers aanmaken

Gebruikersinstellingen

Gebruikersprofiel

Algemeen

Autorisatie

Calculatie

Documenten en Overzichten

Druk

Order

Pers

Planning

Project

Relatie

Royalty

Uitgave

gejournaliseerd

gerealiseerde omzet

- H -

Herdruksignalering

Herwaarderen

Kostprijs

VVP

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Herwaardering

herwaarderingsmutatie

Hoofdmenu

- I -

Installatievoorschriften

Access

SQL

IconInstallatievoorschriften
IconInstallatievoorschriften

Introductie

- J -

Jaar openen

Jaarovergang

journaalposten

journaalverslag

Journaliseren

Omzet

Voorraad

- K -

Koppelingen tussen modules van PAC

PAC Order en PAC Faktuur

kostprijs

- L -

Leveranciersopdracht

IconPlanning activiteiten
IconLeveranciersopdracht

Geven

Tonen

Libridis

Live omgeving

- M -

Magazijnen

Stamgegevens

Management Functies

Audit bestand maken

Beveiligde functies

Ingelogde gebruikers tonen

Rechten bijwerken

Wijzigingslog tonen

Mapverwijzingen

marketing dossier

Marktaandeel

Mediabestanden

Mapinstellingen

IconMediabestanden
IconMediabestanden
IconBestandsmappen

Relatie

Uitgave

medium

Modelcontract

Genereren

- N -

Navigeren

Invulvelden

Knoppen

Navigeren binnen vensters

PAC afsluiten

Toetsen

Venster openen

Venster sluiten

Nieuw jaar inrichten

- O -

Omzetrapportage

Afdrukken

Exporteren naar Excel

Exporteren naar XML

Exporteren Standaard rapportage

Filter

Filters Extra

Gebruikersrapportage aanmaken

Gebruikersrapportage selecteren

Importeren Standaard rapportage

Inleiding

Invalshoek

Knoppen

Kolomgroepering

Kolommen

Kolommen per omzettype kiezen

Meerdere rapportages

Omzetgegevens

Omzettype kiezen

Rapport maken en bewerken

Retouren

Rijen

Rijen en Filters

Standaard gebruikersrapportages

Standaard rapportages

Standaard Systeemrapportages

Verkoopsoortcategorieën

Onderhanden werk

Importeren

ONIX

Bercker

Bureau ISBN

IconInleiding ONIX en XML
IconInleiding ONIX CB

Centraal Boekhuis

IconInleiding ONIX en XML
IconInleiding ONIX CB

Commissariaat voor de Media

IconInleiding ONIX en XML
IconONIX Commisariaat voor de Media

Inrichting

POD

ScanLaser

IconInleiding ONIX en XML
IconONIX en XML ScanLaser

Website

Opdracht

Afleveradres

BGN

exporteren

Import In Nota

Importeren bulk orders

Invoer

Invoergedrag

Kop

Laptop

Order

Portable

Referentie

Regel

Stamgegevens

Targets

Telling

IconTellen van orders
IconOrdertelling in PAC
IconOrdertelling middels onze overzichten

Toevoegen

Vertegenwoordigers

Vervallen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Opdracht op titel

Invoer

Toevoegen

Verwerken

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Opstarten van PAC

Order

Afleveradres

BGN

Communicatie CB

exporteren

Import In Nota

Importeren bulk orders

Invoer

Invoergedrag

Kop

Laptop

Ontvangstbevestiging

Portable

Referentie

Regel

Stamgegevens

IconOpdrachttypes
IconVerkoopsoorten
IconKlantgroepen
IconLeveringsvoorwaardebeheer

Targets

Telling

IconOrdertelling
IconTellen van orders
IconOrdertelling in PAC
IconOrdertelling middels onze overzichten

Toevoegen

Vertegenwoordigers

Vervallen

Verwijderen

Verzenden

Wijzigen

Zoeken

Order op titel

Invoer

Toevoegen

Verwerken

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Orders verzenden naar PAC.NET

Overzicht

12 maandenlijst CB en PM

Niet gejournaliseerde omzet

Niet gejournaliseerde voorraadmutaties

Voorraad op peildatum

Overzichten

Extra logistieke overzichten

Onze overzichten

Standaard overzichten

- P -

PAC Filesender

PAC.ini

Pakbontypes

Persaanvragen

Persbeheer

Perslijst

persrondje

Planning

Activiteiten

Kritieke pad

opvoeren

Stamgegevens

IconTrajecten
IconFasen
IconActiviteiten
IconFeestdagen

Trajecten

Verschijningsdatum

Verschijningsdatum maximaal

Webplanning

POD

Poort

1024+

21

Printing On Demand

Processchema

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Productie omgeving

proefverslag

Project

Deactiveren

Filter

Memovelden

Notities

Projecthiërarchie

IconInleiding
IconProject hiërarchie

Relatierol

Stamgegevens

IconRelatierollen
IconFondsgroepbeheer
IconFondsbeheer
IconFondsklantgroepbeheer
IconISBN ranges
IconNUR

Toevoegen

IconToevoegen
IconProject toevoegen

Verwijderen

Werkinstructie

wijzigen

wijzigen auteurs

Zoeken

Projectbeheer

Schematisch

Toevoegen

Wijzigen

Projectwizard

Publishing On Demand

- R -

Ramsjbrieven

Rapportage

Aanbiedingslijst

Aanbiedingslijst Uitgebreid

Aanbiedingstelling Excel

Aanleverplanning totaal

Actieve en aflopende contracten

Afleverlijst

Afleverlijst Excel

Agenda verkoop-marketing-publiciteit

Alle projecten, uitgaven en drukken

Controle afwijkende prijsdatums PAC met CB

Controle afwijkende prijzen PAC met CB

Dagboektransactiehistorie

Faseoverschrijding

Fiatscherm

Herdruksignalering

Klantorder per titel

Niet gestarte / gerealiseerde activiteiten

Onderhandenwerk

Pers Intekenlijst

Planning

Planning CB

Planning Drukker

Planning Libridis

Planning totaal

POD Scanlaser

Recensielijst

Relatielijst

Verjaardagen

Verschijningslijst

Verschijningslijst met kostprijs

Voorraadlijst

Voorraadlijst Compleet

Recapitulatie

Recensie

Stamgegevens

IconDoelgroepen
IconRecensiekwaliteiten

toevoegen

Verwijderen

wijzigen

zoeken

Recensieronde

Aanvragen per recensent

Aanvragen per titel

Aanvragen verwerken

Instellingen

Recensenten

Titels

Toevoegen

Verwijderen

Webrecensie

Wijzigen

Zoeken

Recensies

Recensies Invoeren

Rechten bijwerken

Rechtenbeheer

Mijn rechten

rechtengroepen

Referentietitels

Relatie

Adres, Aflever

Adres, Bezoek

Adres, Factuur

Adres, Post

Afdeling

Afspraken

Alias

Contacthistorie

Contactpersoon koppelen

Contactpersoon toevoegen

Document maken

E-mail

Financiën

Gebruiker

Indeling

Inkoop

Media

Mediabestanden

Microsoft Word

Naam wijzigen

openen vanuit verband

Opmerkingen

Opmerkingen toevoegen

Opmerkingen verwijderen

Opmerkingen wijzigen

Opmerkingen zoeken

Organisatie toevoegen

Organisatienaam wijzigen

Pers

Persoon toevoegen

Persoonsnaam wijzigen

Royalty

Selecteren

Selecteren mogelijkheden

Selecteren op categorieën

Sjablonen

Soorten

Stamgegevens

IconCategorieweergavegroep
IconCategoriebeheer
IconRelatieverbandtypes
IconFuncties
IconPredicaten
IconLanden
IconTalen
IconValutas

Tekstbestanden

Telefoonnummer

Todo's

Toevoegen

Verantwoording

Verband

Verband toevoegen

Verband verwijderen

Verband wijzigen

Verkoop

Verwijderen

Vrije Velden

IconVrije velden
IconVrije velden

Website

Werkinstructie

Wijzigen

Wijzigingshistorie

Zoekcode

Zoeken

Zoeken op categorie

Zoeken op categoriegroep

Relatiebeheer

Categorieën

IconIndelingen
IconIndelingen

Indelingen

IconIndelingen
IconIndelingen

Relatie (Op zichzelf staande relatie)

Relatie of een relatieverband?

Relatie toevoegen

Relatie wijzigen

Relatieverband

Schematisch

Verband toevoegen

Verband wijzigen

Release notes

Rol aanmaken

Rollenbeheer

Calculatie tabbladen

Functies

Relatiecategoriegroepen

Toevoegen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

Royalty

Contract

Contract status

Contract toevoegen

Contract Verwijderen

Contract wijzigen

IconRoyalty contract wijzigen
IconAlgemeen
IconExploitatiegroepen
IconVerkoopsoorten en staffels
IconUitgaven per exploitatiegroep
IconRechthebbenden
IconContractstatus

Contract zoeken

Deficit

fysiek contract

Inrichting

naburige rechten

nevenrechten

Proces

IconProces
IconAfrekenperiode
IconVoorraad en Omzet
IconAfrekeningen genereren

Recapitulatie

Rechthebbenden contract

Samenvatting

Stamgegevens

IconCB-Voorraadmutatiecodes
IconCB-Voorraadstandstypes
IconContracttypes
IconAfrekeningsoorten
IconRoyaltyverkoopsoort mapping
IconRoyaltycontractscenario
IconBetalingsmomentenscenariobeheer

Tekort

Uitgaven koppelen aan contract

Verkoopstand

Voorraadcorrectie

Voorschot toevoegen

Voorschot verwijderen

Voorschot wijzigen

Voorschot zoeken

Voorschottenbeheer

Royaltystaffels

- S -

ScanLaser

Scenario

Stamgegevens

IconHoofdscenariobeheer
IconCalculatiescenariobeheer
IconFiatscenariobeheer
IconPlanningscenariobeheer
IconCalc.royaltyscenariobeheer
IconKenmerkscenariobeheer

Service management

Sjablonen

Excel

IconExcel sjabloon koppelen aan PAC
IconHet Excel Sjabloon opmaken

Tips en Trucs

Word

IconWord sjabloon koppelen aan PAC
IconHet sjabloon opmaken

Staffels

Stamgegevens

IconStaffeldrukkerijen
IconStaffelverschijningsvormen
IconStaffelformaten
IconStaffelpapiersoorten

Stamgegevens

Aanbiedingslijst

Activiteiten

Afrekeningsoorten

Begrotingssoorten

Begrotingsverkoopverdelingen

Betalingscondities

Betalingsmomentscenariobeheer

Calc.royaltyscenario

Calculatiescenario

CB-Voorraadbestandstypen

CB-Voorraadmutatiecodes

Component

Componenten

Componentgroep

Contracttypes

Documentsoorten

Documentvelden

Doelgroepen

Druksoort

Faktuurcodes

Faktuursjablonen

Faktuursneltoetsen

Feestdagen

Fiatscenario

Fondsbeheer

Fondsgroepbeheer

Fondsklantgroep

Formaat

Hoofdscenario

ISBN range

Kenmerkbeheer

Kenmerken

Kenmerkgroepep

Kenmerkscenario

Klantgroepen

Kostensoort

Landen

Leveranciersopdracht

Leveringsvoorwaardenbeheer

Magazijnen

Nevenrechten

NUR

Onze overzichten

Opdrachttype

Pakbontypes

Papiersoort

Planfasen

Planningscenario

Plantraject

Predicaat

Ramsjbrieven

Recensiekwaliteiten

Relatiecategorie

Relatiecategorie weergavegroep

Relatiefunctie

Relatierol

Relatiesjablonen

Relatieverband

Rendementcomponent

Royaltycontractsceanrio

Royaltyverkoopsoort Calculatie

Royaltyverkoopsoorten

Staffeldrukkerijen

Staffelformaten

Staffelpapiersoorten

Staffelverschijningsvormen

Tabbladen

Talen

Valuta

Verkoopsoort

Verkoopsoorten

Verkoopsoorten Begroting

Verschijningsvorm

Voorraadmutatietypes

Systeemeisen

Access

SQL

IconSysteemeisen
IconSysteemeisen

Systeemfuncties

- T -

Tape backups

Target

Behaald

Stand

Tekstbestanden

Mapinstellingen

IconTekst(bestand)en
IconTekst(bestand)en
IconBestandsmappen

Relatie

Uitgave

Test omgeving

Tips en Trucs

IconGebruikersinstellingen
IconVenster
IconZoeken met *

Titellijst

Toevoegen

Verwijderen

Wijzigen

Zoeken

- U -

Uitgave

Aanbieding

Administratie koppeling

Centraal Boekhuis

IconVerkoop
IconCB

deactiveren

Documenten

In Nota

ISBN Invoeren

Leveranciersopdracht

Libridis

Magazijn

Mediabestanden

Pers

Referentietitels

Relatierol

Royalty

Royaltycontract calculatie

Tekst(bestand)en

Teksten

Toevoegen

Trefwoorden

Verkoopdetails

Verkoopprijs

Verwijderen

Voorraad

Wijzigen

Zoeken

Uitgavebeheer

Schematisch

Toevoegen

Wijzigen

Updaten van PAC

- V -

Verkoopprijs

Per datum

Per uitgave

Verramsjen

Versturen naar Verkaart Automatisering

Verwerken omzet naar royaltymodule

Virusscanner

Voorraad

Herwaarderen

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Journaliseren

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

Kostprijs

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

VVP

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

voorraadmutaties

Voorraadmutatietypes

Vrije Velden

VVP

- W -

Website koppeling

XML

Werk omgeving

Workflow

IconDruk fiatteringen
IconFiatscenariobeheer

- X -

XML

Export

IconAlle ONIX en XML inrichtingselementen op een rijtje
IconInleiding XML Export

Inrichting

Website koppeling

- Z -

Zoeken

Jokertekens

Pijltoetsen

Zoekvensterknop