Verkoopsoorten

Top  Vorige  Volgende

Tijdens orderinvoer kunt u reeds de toekomstige omzet toewijzen aan een verkoopsoort ten behoeve van verslaglegging en kortingen. U kunt diverse verkoopsoorten definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens| Verkoopsoorten:

 

PAC Stam Verkoopsoorten

 

En tevens zijn de volgende kolommen beschikbaar:

 

PAC Stam Verkoopsoorten restkolommen

 

In eerste instantie is dit een lijst die veel overeenkomsten heeft met verkoopsoorten van Centraal Boekhuis en Libridis, maar ook met verkoopsoorten die worden gebruikt in de calculaties. Deze kunnen echter worden uitgebreid met eigen verkoopsoorten en worden gekoppeld aan soorten van het CB en in de toekomst van andere leveranciers.

 

LijstPijlVul een interne omschrijving in veld Interne Oms. in die als omschrijving geldt voor de verkoopsoort.
LijstPijlVul een Omschrijving in zoals die wordt gebruikt in opdrachtbeheer.
LijstPijlVul een Engelse Oms. om deze weer te geven op optionele engelse faktuursjablonen.
LijstPijlGeef een korte omschrijving in het veld Kort oms. om te tonen op overzichten waarop weinig ruimte is.
LijstPijlVink het vakje Opdracht aan om de verkoopsoort in de het opdrachtbeheer te kunnen kiezen. De verkoopsoort kan ook, hoeft niet, in de calculatie worden gebruikt.
LijstPijlVul de Volgorde (rechts van Opdracht) in zoals de verkoopsoorten in het opdrachtbeheer moeten worden weergegeven.
LijstPijlEventueel kunt u de verkoopsoort koppelen aan een verkoopsoort van het Centraal Boekhuis in het veld Vks CB.
LijstPijlAls u koppelt aan een verkoopsoort van het CB dan dient u ook de standaard Transactie Verwerkings Categorie van het CB te kiezen in het veld Std. TVC.
LijstPijlDe standaard korting in het veld Std. Kort% die zal gelden voor de orderregel waarin de verkoopsoort staat zorgt ervoor dat deze korting automatisch wordt overgenomen als korting.
LijstPijlU kunt aangeven of orders van een verkoopsoort standaard wilt exporteren naar het CB of niet. Als u orders van een verkoopsoort standaard wilt exporteren dan vinkt u het vakje in de kolom Std. exporteren aan. Zo niet dan vinkt u deze af.
LijstPijlVink het veld Leveren aan als deze verkoopsoort dient te worden gekoppeld aan de voorraad module. Orderregels met deze verkoopsoort worden dan afgeboekt van de voorraad.
LijstPijlIn de stamgegevens van Verkoopsoorten kan nu voor dienstenfakturen (verkoopsoort gedefinieerd als dienst, bv Rechten, Subsidies) een standaard ander btw-percentage worden ingevuld. Deze zal nu worden overgenomen ipv het btwpercentage dat standaard bij de verkoopprijs van het artikel staat. U selecteert hiervoor in de kolom BTWtype het type Diensten en in de Std. BTW% kolom vult u vervolgens het bijbehorende percentage in.
LijstPijlTen behoeve van groepering van verkoopsoorten in de omzetrapportage kunt u gebruik maken van drie verkoopsoortcategorieën in de betreffende kolommen (Vks categorie 1, Vks categorie 2 en Vks categorie 3). Deze komen, indien afgesproken, terug in de omzetrapportage.
LijstPijlU kunt nevenrechten een subspecificatie meegeven ten behoeve van de koppeling met de royaltyafdracht. Zo kunt u een beperkt gebruikte lijst met subtypes invullen en deze laten koppelen met de rechttypes die in de royaltymodule worden gebruikt. De royaltymodule gebruikt standaard benamingen (om ze juridisch aan te laten sluiten met de in Nederland voorkomende gevallen), maar in de fakturatie kunt u arbitraire omschrijvingen toepassen die u onderliggend toewijst aan de juridische omschrijvingen. Zo waarborgt u een juiste royaltyafdracht voor nevenrechten en naburige rechten. Vink Sub types bij nevenrechten aan om de subtypes weer te geven:

PAC Stam Verkoopsoorten Subtypes

LijstPijlDe kolom Is omzet wordt alleen gebruikt om de verkoopaantallen weer te geven op de 12 maandelijst (CB + PM). Als het is aangevinkt wordt de afzet opgeteld op de lijst.

 

De overige velden zijn voor de opdrachten niet van belang. Deze komen aan de orde tijdens de beschrijving van verkoopsoorten voor calculaties.