Doel van de handleiding

Top  Volgende

In deze handleiding wordt beschreven:

 

welke taken in PAC kunnen worden uitgevoerd,
hoe deze taken kunnen worden uitgevoerd,
en eventueel door wie die taken kunnen worden uitgevoerd.