Calculatie omzet en rendement

Top  Vorige  Volgende

Om een juiste rendementsverhouding tussen kosten en opbrengsten te bewerkstelligen kunt u what-if verkopen invoeren.

 

 voorbeeldSmallWat gebeurt er met het rendement als we 2200 stuks per aanbieding verkopen met een prijs van € 7,50? Het resultaat ziet u hieronder:

 

PAC Calculatie tabblad Omzet

 

Het venster is opgedeeld uit:

 

Btw- en royaltypercentages

 

Hier wordt het lage en het hoge btw percentage vermeld en kunt u zelf aangeven wat de verdelingen is tussen deze twee. Over het algemeen zal dit 100% laag zijn, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u een CD uitgeeft (19%) of een boek met CD (vaak 10-12%).

 

Het Royaltypercentage kan een vast percentage zijn, maar ook een staffel, een prijs per stuk of diverse percentages per verkoopsoort. Ook kunnen twee of meer contracten aanwezig zijn: een auteurscontract en een vertalerscontract. Deze contracten lopen dan over de totale uitgave wat vooral bij een staffel van belang is. Zijn namelijk in de voorgaande druk al 3000 exemplaren verkocht, dan kan dat gevolgen hebben voor de instap in de trede voor deze calculatie. Zie voor meer informatie het royaltycontract bij uitgavebeheer.

 

Afzet per verkoopsoort met bruto tot bijdrage berekening

 

U kunt een lijst met verkoopsoorten (kanalen) invoeren voor de afzet. Dit is standaard overgenomen uit het scenario dat u heeft gekozen bij het maken van een druk. U vult vervolgens het aantal stuks in bij Afzet, past eventueel het Korting % (boekhandelskorting) aan en PAC rekent de bruto bijdrage uit. U kunt dan ook gebruik maken van Afzet vp (afzet vorige perioden) om de trede in de royaltystaffel te bepalen. Het vermelde aantal wordt overgenomen uit de Afzet + Afzet vp van de calculatie uit de vorige druk.

 

Sommige verkoopsoorten kunnen zijn ingesteld met Invoer bruto aangevinkt bij verkoopsoorten. Bij deze verkoopsoorten vult u het (bruto) bedrag in en niet de afzet. Zo zal de kostprijs dus niet worden doorbelast, maar kan eventueel het royalty wel worden toegewezen indien u gebruik maakt van een vast percentage. Bij gebruik van een royaltycontract wordt dit niet toegewezen.

 

Indien de algemene instelling Verkopen direct wijzigbaar uitstaat dan kunt u de afzet en bedragen alleen invullen in het tabblad Afzet-periode verdeling en niet in dit venster. Afhankelijk van deze instelling wordt dan het relevante tabblad wel of niet weergegeven!

 

De algemene instelling Verkopen sommeren tot oplage zorgt ervoor dat de ingevoerde afzet plus presenten worden opgeteld en ingevuld in de hoofdoplage. Zo hoeft u niet iedere keer de oplage te wijzigen indien u een andere verkoopprognose invoert.

 

Afzet en oplage vergelijking

 

In het linker venster kunt u de Hoofdoplage invoeren. Dit vindt u hier terug en ziet u het verschil tussen de ingevoerde Afzet en de Oplage. Dit dient uiteraard nul te zijn voor een goede vergelijking. Desnoods voert u een verkoopsoort met 100% korting in, zoals ramsj. U bent vrij om een Onverdeelde voorraad te houden, maar u kunt dit ook automatisch toewijzen aan een door u te definiëren verkoopsoort.

 

Kengetallen voor het management

 

PAC geeft op dit moment twee kengetallen weer voor beoordeling door het management: Break-even afzet en Mark-up.

 

De break-even afzet wordt bepaald door de totale kosten gedeeld door de stuksprijs van de Netto omzet minus de Royalties. In formulevorm:        

 

 KostenTotaal/((NettoExcl-Royalties)/Afzet)

 

De Mark-up kan alleen worden berekend indien gebruik wordt gemaakt van een vast royaltypercentage. Het wordt bepaald door verkoopprijs ex btw gedeeld door kostprijs per stuk plus royalty per stuk over de verkoopprijs ex btw. In formulevorm:

 

 PWExcl/(Kostprijs+(PWExcl*RoyaltyPercentage))

 

Bruto omzet en directe kosten met percentuele verdeling

 

Dit is de Bruto naar Netto naar Bruto bijdrage berekening. Van Bruto naar Netto staan de percentages ten opzichte van Bruto. De Kostprijs omzet , Royalty en Bruto bijdrage zijn relatief vermeld ten opzichte van Netto. Deze percentages zijn resultaten van de bedragen uit de afzet van verkoopsoorten.

 

Bruto bijdrage en indirecte kosten met percentuele verdeling

 

Vervolgens wordt geheel rechts bruto bijdrage verminderd met de indirecte kosten. Deze rendementcomponenten kunnen vrij worden beheerd in stamgegevensbeheer. Uit het scenario worden de standaard percentages overgenomen, maar deze kunt u voor deze calculatie wijzigen indien nodig. Alle genoemde percentages zijn ten opzichte van Netto.

 

Bijdrage rendement

 

De bijdrage aan het rendement van het fonds wordt weergegeven in het bedrag alsook in een percentage ten opzichte van Netto. Dit percentage is ook een kengetal en op basis hiervan worden vaak beslissingen genomen door het management.

 

 

Indien u verkoopsoorten wilt toevoegen dan klikt u op de knop Verkoop toevoegen. Mocht u een bepaalde verkoopsoort willen verwijderen dan kunt u klikken op Verkoop verwijderen.