Calculatie afzetperiodeverdeling

Top  Vorige  Volgende

De ingevoerde afzet en omzet per verkoopsoort in het tabblad Omzet kan worden verdeeld naar perioden. Vaak zult u gebruik maken van jaren, maar ook maanden of weken is mogelijk. Deze verdeling werkt ook de andere kant op: als de aantallen voor een verkoopsoort opgeteld anders zijn dan het totaal, dan wordt het totaal hierop aangepast. Zie hieronder het venster:

 

PAC Calculatie tabblad Afzet-periode verdeling

 

In het bovenste venster Periodeverdeling afzet kunt u de verkoopsoorten wijzigen waarvan de aantallen ingevoerd dienen te worden. Deze kunt u per aangegeven periode invoeren in gehele getallen.

 

In het onderste venster Periodeverdeling omzet voert u eventuele opbrengsten in (bruto) bedragen in met twee cijfers achter de komma. Ook deze kunt u per aangegeven periode invoeren.

 

Met behulp van de algemene instelling Verkopen sommeren tot oplage kunt u de ingevoerde aantallen direct laten optellen tot de gewenste oplage.