Calculatie belangrijke acties

Top  Vorige  Volgende

In de knoppenbalk onderin de calculatie heeft u diverse mogelijkheden om acties uit te voeren:

 

PAC Calculatie actieknoppen

 

Zo kunt u met de knop Afdrukken direct een overzicht afdrukken. Het type overzicht kunt u in de keuzelijst wijzigen.

 

Met de knop Verwijderen verwijdert u de calculatie uit PAC. Dit kan echter alleen, net als bij de druk, als de calculatie zich aan het begin van de workflow bevindt, dus geen fiatteringen heeft.

 

Het royaltycontract van de uitgave kunt u oproepen met de knop Royaltycontract.

 

U kunt de calculatie ook direct Fiatteren of Teruggeven (afkeuren) met de betreffende knoppen. Vaak zal hierdoor de calculatie op slot zijn, want het zal niet vaak voorkomen dat dezelfde persoon ook verantwoordelijk is in de volgende fase.

 

De knop Herrekenen zult u vaak gebruiken, omdat sommige wijzigingen niet direct in de calculatie zullen worden doorgevoerd. Het geeft ook meer het gevoel dat alles tot op het laatste moment is bijgewerkt als deze knop wordt gebruikt.

 

Het kan heel goed voorkomen dat blijkt dat het gekozen scenario één of meer componenten niet standaard heeft opgenomen die u op dit moment wel wilt gebruiken. Dan kunt u het component toevoegen uit het basismodel met de knop Comp. toevoegen. Als u zeker weet dat u een component niet gaat gebruiken voor een calculatie dan bent u in staat om het te verwijderen uit het venster met de knop Comp. verwijderen. Teveel informatie is desinformatie.