Uitgave calculatie royaltycontract

Top  Vorige  Volgende

Voor het berekenen van de royalties over de verkopen van een product worden contracten vastgelegd. Deze staan op het niveau van de uitgave, omdat dit geldig is voor alle drukken die bij de uitgave worden gemaakt. U gebruikt hiervoor de knop Royaltycontract calc. linksonder in het uitgavevenster. Hieronder volgt een venster met een calculatie royaltycontract.

 

PAC Calculatie royaltycontract

 

In het venster kunt u de staffels invoeren per type contract en verkoopsoort/kanaal. Vaak zal het voorkomen dat alleen voor de verkoopsoort boekhandel (+ evt export/België) een staffel wordt gebruikt, maar met dit model kunt u voor alle verkoopsoorten in principe een staffel vastleggen. Naast staffels kunt u ook gewone regels maken met percentages of waarden over alle omzet.

 

Op dit moment kunt u kiezen uit twee contracttypen in veld Type, te weten auteurscontract en vertalerscontract, maar dit is uitbreidbaar. Deze kunnen door elkaar lopen qua treden en percentages. U hoeft dus niet ingewikkeld tredes en percentages te combineren tot één gecompliceerde staffel.

 

U heeft de mogelijkheid om meermalen een Verkoopsoort te kiezen. Dit zijn echter verkoopsoorten die u in het contract wilt vastleggen en hoeven niet overeen te komen met de werkelijke verkoopsoorten in de calculatie. Op deze manier heeft u de mogelijkheid om alle verkoopsoorten van de calculatie te combineren tot één verkoopsoort voor de royalty, te weten Alle. Of tot bijvoorbeeld Boekhandel en Export, die eigenlijk bestaat uit de calculatieverkoopsoorten Aanbieding, Naverkoop en Export. Dit is vooral handig voor staffels en het bepalen van de huidige trede.

 

De Boventrede van een regel bepaalt dat tot en met die afzet een bepaald percentage geldt (vanaf een eventueel vorige trede). Dus in bovenstaande venster wordt bij de eerste vier regel het volgende bedoeld:

 

 de eerste        4000        4%

4001t/m        6000        5%
6001t/m        8000        6%
8001 en daarna        7%

 

Door een onmogelijke afzet als boventrede in te vullen (999.999.999) wordt de laatste regel beschouwd als 8001 en daarna (hoger).

 

Op deze wijze (boventrede 999.999.999) kunnen ook de verkoopsoorten worden ingevuld die geen staffel nodig hebben. Dat betekent bij de vijfde regel:

 

Voor alle verkopen        3,5%

 

Voor vertalerscontracten waarover voor de eerste paar duizend vaak geen royalty wordt berekend, kan dit dus met deze systematiek eenvoudig worden opgelost, zie de achtste en negende regel:

 

Voor de eerste 100000%, geen royalties
Daarna                2%

 

Vervolgens heeft u de mogelijkheid om de Berekenwijze te kiezen. Op basis van de gekozen berekenwijze worden de achterliggende velden vrijgegeven. U heeft de mogelijkheid tussen:

 

Bruto%Excl: Bruto exclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Bruto%Incl: Bruto inclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Netto%Excl: Netto Exclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Netto%Incl: Netto Inclusief. De velden royaltypercentage en % vrij van kosten zijn invulbaar.
Prijs/ex: Prijs per exemplaar. Het veld Grsl. prijs is invulbaar.
%vPrijs/ex: Een percentage van de prijs per exemplaar.  De velden royaltypercentage, % vrij van kosten en grsl. prijs zijn invulbaar. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in het geval van een speciale clubprijs waarover een vast percentage moet worden afgerekend.
%vBE-Kort: Een percentage over bruto excl minus korting. Dit houdt in dat ongeacht de reele korting aan de boekhandel, uit wordt gegaan van een vaste korting en dat over deze 'fictieve netto excl' wordt afgerekend met een ingesteld royaltypercentage. Dit kan tevens worden overgenomen uit de Royaltymodule.De velden royaltypercentage, % vrij van kosten en korting% zijn invulbaar. Deze berekenwijze wordt bijvoorbeeld gebruikt in het geval van een vast kortingspercentage dat wordt gehanteerd voor verkopen met de verkoopsoort export.

 

U kunt vervolgens, al naar gelang de keuze bij Berekenwijze, nog enkele velden invullen:

 

Er kan een grondslag prijs worden opgegeven. Dit is de prijs die geld als de prijs / ex.
Er kan een kortings% worden ingevoerd. Deze wordt gebruikt bij de berekenwijze %vBE-Kort.
Het bijbehorende royaltypercentage kan worden opgegeven.