Planning algemeen

Top  Vorige  Volgende

Bovenaan het planning scherm ziet u wat informatie. Verder bent u in staat om de planning te laten reageren zoals u wilt dat het moet.

 

U ziet:

De naam van het project.
De verschijningsdatum. Op het moment dat het veld Autom. bijwerken staat aangevinkt, wordt deze datum automatisch gevuld met de waarde die staat weergegeven in de kolom einddatum van het traject dat het kritieke pad is (KP).
Maximale verschijning is een veld dat u optioneel kunt gebruiken. Wat u hierin kunt invullen is de uiterlijke datum waarop het boek mag verschijnen (om zo rekening te houden met uitloop van de planning. Op het moment dat de verschijningsdatum de maximale verschijning overschrijdt zal het veld maximale verschijning als waarschuwing rood kleuren.
Realisatie verschijningsdatum (Real. Verschijning) wordt gevuld met de realisatie einddatum als deze bekend is. Deze datum kan vervolgens ook weer worden gebruikt om op te filteren bij onze overzichten.

 

ExclamationSmall Deze functie is niet direct actief voor uw bestaande projecten. Om dit te activeren moet eerst een handeling uitgevoerd worden in samenwerking met Verkaart Automatisering.  Neem hiervoor contact op Met Verkaart Automatisering.

 

Verder ziet u rechts onderaan het scherm de optie opschuiven. U kunt kiezen voor Ja of Nee, niet vragen of Nee, maar vragen. Daarmee bepaalt u wat er moet gebeuren indien u datums in de planning wijzigt. U kunt vervolgens aangeven hoe moet worden opgeschoven door het veld ernaast in te vullen met Vooruit of Terug. Dan kunt u ook aangeven in welke kolommen dit geldt en dat kan in de Prognose en Realisatie, de Prognose alleen of de Realisatie alleen. Door een wijziging in de Start- of einddatum van een activiteit zullen altijd alle opvolgende of vorige activiteiten worden doorgerekend/ingevuld op basis van de overeenkomstige doorlooptijden. Bij het terugplannen zullen alleen de ongerealiseerde activiteiten worden gewijzigd. De keuze van Vooruit of Achteruit is geen gebruikersinstelling, maar wordt bijgehouden bij de druk ofwel deze planning. De andere twee gedragsvelden zijn wel gebruikersinstellingen.