Planning opvoeren

Top  Vorige  Volgende

In PAC kan het opvoeren van een planning snel worden gedaan, maar toch met een hoge mate van flexibiliteit. Een planning bestaat uit een aantal plantrajecten (teksttraject, omslagtraject, etc.). Deze plantrajecten bestaan uit fasen. Binnen deze fasen zijn verschillende activiteiten te onderscheiden.

 

Een planning is gekoppeld aan de druk. Op het moment dat u de druk heeft aangemaakt heeft u gekozen voor een aantal scenario's, waaronder het planningscenario. Op basis van het gekozen planningscenario wordt bepaald welke trajecten, fasen en activiteiten worden weergegeven.

 

ExclamationSmall U kunt het gekozen scenario niet wijzigen. Het is daarom erg belangrijk dat u goed nadenk over het scenario dat u kiest. Als u toch het verkeerde scenario heeft gekozen, kunt u handmatig (met de knoppen invoegen voor en invoegen na) de juiste activiteiten aan de planning toekennen.

 

Hieronder staat een voorbeeld weergegeven van een planning:

 

PAC Planning nieuw

 

Boven in de planning staan een aantal algemene gegevens over het project, de verschijningsdatum, etc. Vervolgens ziet u gegevens over de trajecten en hieronder over de activiteiten.

 

Bovenin ziet u het project waarop de planning betrekking heeft en daaronder volgt direct het overzicht van gedefinieerde trajecten. Onder deze trajecten is een knoppenbalkje aanwezig voor acties op de trajecten.

 

Daarnaast is planningsinformatie te vinden die geldig is voor deze gehele planning. Tevens kunt u hier de manier waarop u plant instellen.

 

Vervolgens staan daaronder alle activiteiten die betrekking hebben op de planning of het traject. Daarnaast vindt u een verticale knoppenbalk om acties hierop uit te kunnen voeren.

 

Tot slot staat onderaan een overzichtkeuzelijst en een afdrukknop.