Inleiding planningen

Top  Vorige  Volgende

Met het maken van een boek, tijdschrift, CD, website of andere producten zijn vaak heel veel activiteiten gemoeid. Deze worden zowel in de uitgeverij zelf uitgevoerd als extern aanbesteed. Deels zullen de activiteiten elkaar opvolgen, maar ook kunnen meerdere activiteiten gelijktijdig plaatsvinden. Het is van belang dat dit goed wordt gecoördineerd zodat de deadline (het verschijnen van het product) gehaald kan worden. Het bijhouden van een actuele planning is daarbij onontbeerlijk. U benadert de planning dan vanuit het product en beziet de activiteiten.

 

Tevens is het noodzakelijk om het werk optimaal te verdelen over de betrokken personen. Zo wordt voorkomen dat interne (en externe!) personen niet teveel werk krijgen in een bepaalde periode, maar ook dat ze aan het werk gehouden kunnen worden. Op dat moment benadert u de planning dus gezien vanuit de activiteit en ziet een overzicht van onderhanden producten.

 

TipsWe zullen de term datums aanhouden voor het meervoud van datum en niet de term data. Zo kan dit niet tot verwarring leiden. Overigens zullen we de term data nooit toepassen, maar zullen we gebruik maken van de term gegevens.