Fiatteren tijdens het gebruik

Top  Vorige  Volgende

Op diverse plekken in PAC heeft u de mogelijkheid om de acties Fiatteren en Afkeuren te gebruiken. Zo hoeft u niet meerdere vensters open te hebben staan of opnieuw te openen tijdens het proces. U kunt fiatteren in de volgende vensters:

 

Projectbeheer

 

U vindt de knoppen Fiatteren en Afkeuren rechts, naast het drukvenster, de vijfde en zesde knop van boven.

 

PAC Fiatteren tijdens gebruik projectbeheer

 

Drukbeheer

 

Daar vindt u de knoppen Fiatteren en Afkeuren in het tabblad Fiatteringen vlak onder het Fiatlogboek.

 

PAC Fiatteren tijdens gebruik drukbeheer

Calculatie

 

Onder het tabblad met de kosten, omzet, etc vindt u een knoppenbalk met als vierde en vijfde knop van rechts de knoppen Fiatteren en Teruggeven (=Afkeuren).

 

Fiatoverzicht

 

De knoppen Fiatteren en Afkeuren vindt u onderaan, als eerste en tweede knop van links.

 

TipsIndien er verouderde calculaties zijn die moeten worden doorgefiatteerd zonder dat de gegevens akkoord zijn (ISBN onjuist, commercieel of directievoorstel onjuist) dan kan de power-user dit nu uitvoeren. Dit kan dus gebeuren indien een titel niet doorgaat, maar toch een historie bewaard moet blijven zonder dat dit gevolgen mag hebben voor het 'open' blijven staan van te fiatteren titels en de todo-overzichten.