Fiatoverzicht

Top  Vorige  Volgende

Bij het starten van PAC kan het fiatoverzicht automatisch worden weergegeven.

 

LijstPijl Vink het vakje aan Fiatteringsoverzicht bij opstarten aan onder Hoofdmenu | Systeem | Gebruikersinstellingen | Profiel openen | Autorisatie/fiat. Start PAC vervolgens opnieuw op.

 

Nu verschijnt het fiatoverzichtscherm:

 

PAC Fiatoverzicht

 

Het venster bestaat uit een overzicht van te fiatteren projecten/drukken, managementinformatie van de druk, fiatoverzicht tonen bij opstarten en een knoppenbalk. Het is mogelijk om de titels in de lijst te kunnen beperken door het opgeven van een planningsactiviteit en een datumtraject die controleert op de prognosestartdatum van de activiteit. Alle titels waarvan de prognosestartdatum van de activiteit ligt tussen de start- en einddatum zullen worden geevalueerd. Vervolgens wordt van die selectie bepaalt welke titels in aanmerking komen voor fiat. (voorheen werd van alle titels bepaalt welke in aanmerking kwamen voor fiat ipv een voorselectie.

 

Overzicht van te fiatteren projecten/drukken

 

Deze lijst bestaat uit projecten die aan de ingelogde gebruiker worden aangeboden of waarmee hij/zij bezig is. Indien de gebruiker is ingedeeld in meerdere rollen kan het zijn dat de lijst erg lang wordt. U kunt dan kiezen voor een andere sortering, bv Verschijningsdatum of Stap. De sortering kunt u uitvoeren door met de rechtermuisknop te klikken in de kolom Verschijnt of Stap. U ziet dan een menu verschijnen en kiest voor Oplopend sorteren of Aflopend sorteren.

 

U ziet de algemene gegevens van het project, de uitgave en druk in de kolom Project staan. Daarachter staat de verschijningsdatum, dan volgt de hoofdoplage, de fiatfase ofwel moment, de stap binnen de workflow en welke persoon of groep dient te fiatteren.

 

U kunt een regel selecteren om de managementinformatie hiervan te tonen.

 

Managementinformatie van de druk

 

In dit vak staat de managementinformatie voor het accorderen van oplage en prijzen. Afhankelijk van het overgenomen fiatscenario, de huidige stap en de gebruiker wordt het Commercieel voorstel dan wel het Directievoorstel wijzigbaar. U bent dan in staat om op basis van de informatie in de aanbiedingstelling en de calculatie een gedegen oplage en prijsvoorstel te doen. U kunt de knop Calculatie overnemen dan wel comvoorstel overnemen gebruiken om de voorgaande gegevens automatisch te laten invullen of een eigen waarde invullen. Hoe dan ook zal de fiat gerechtigde van de huidige fase deze gegevens in de calculatie dienen in te vullen anders zal deze gebruiker niet kunnen fiatteren.

 

Dit deelvenster komt ook voor bij Drukbeheer tabblad Fiatteringen.

 

Fiatoverzicht tonen bij opstarten

 

Als u het fiatoverzocht niet meer automatisch wil tonen bij het opstarten van PAC scherm, kunt u dit direct in het fiatoverzicht weergeven.

 

LijstPijl Verwijder het vakje Tonen bij opstarten door hierop te klikken.

 

Als u de volgende keer PAC opstart zal het fiatoverzicht niet automatisch verschijnen. U kunt natuurlijk ook het automatisch tonen van het fiatoverzicht een halt toeroepen door dit in de gebruikerstellingen aan te geven, zoals bovenaan de pagina beschreven staat.

 

Knoppenbalk

 

Via de knoppenbalk kunt u direct diverse acties uitvoeren:

       U kunt direct Fiatteren en Afkeuren.
Als u het venster op de achtergrond open laat staan en u vraagt het opnieuw op via de menubalk bovenin Venster | Fiatoverzicht, dan zijn de getoonde gegevens wellicht niet actueel. U kunt dan klikken op knop Verversen om de meest actuele gegevens weer te geven.
Daarnaast kunt u van de geselecteerde regel het Project tonen, de Druk tonen of de Calculatie tonen.

 

TipsU kunt het fiatoverzicht ook opvragen via Hoofdmenu | Standaard overzichten | Algemeen | Fiatscherm:

 

PAC Overzicht Fiatscherm