Inleiding fiattering

Top  Vorige  Volgende

Eén van de meest belangrijke onderdelen van het beheersen van het uitgeefproces vindt plaats door accoorderen of fiatteren van calculaties door de betrokken verantwoordelijken. Binnen PAC is een flexibel vast te leggen workflow, eigenlijk meerdere, mogelijk met behulp van fiatteringscenario's.

 

Het begint vaak met een idee, een concept. Dit is de eerste stap in de workflow. Indien wordt besloten om een product uit te geven, de uitgeefbeslissing, dan wordt dit concept geaccoordeerd/gefiatteerd. De calculatie gaat nu naar een volgende persoon (of groep personen) aangegeven door de workflow.

 

Een gebruiker kan ervoor kiezen om bij het opstarten van PAC een todo overzicht te krijgen van te fiatteren of te bewerken calculaties. In dit venster kunnen direct acties worden uitgevoerd, zoals fiatteren, afwijzen of tonen van de calculatie.

 

Uitleg van fiatteren en afkeuren:

 

Fiatteren

 

Wat is fiatteren?

 

Fiatteren is het accoorderen van de calculatie van een druk bij een project.

 

Waarom fiatteren?

 

Een fiat wordt gegeven om aan de organisatie duidelijk te maken dat een verantwoordelijke medewerker (uitgever, redacteur, productiebegeleider, directeur, etc) accoord gaat met het doorgaan in die fase van de productie van een artikel. Zo hoeft een volgende verantwoordelijke zich geen zorgen te maken over reeds geaccepteerde gegevens en hoeft hij/zij slechts de voor hem/haar van belang zijnde gegevens aan te vullen. Ook kan goed gevolgd worden wanneer, waarom en wie een accoord heeft gegeven zodat de organisatie kan leren om in de toekomst nog betere beslissingen te nemen.

 

 

Afkeuren

 

Wat is afkeuren?

 

Afkeuren is het afwijzen van aangeboden calculatiecijfers op basis van niet toereikende rendementcijfers, kengetallen of detailkosten/opbrengsten.

 

Waarom afkeuren?

 

Een calculatie wordt afgekeurd als het uitgeven op basis van het aangeboden cijfermateriaal economisch niet verantwoord is.

 

 

TipsDe mogelijkheid bestaat om procedureel via de planning extra fiatteringen in te voeren of te verwijzen naar uit te voeren fiatteringen in de calculatie. Meer informatie hieromtrent kunnen we in een cursus toelichten.

 

ExclamationSmallFiatteren en afkeuren gebeurt binnen PAC vrijwel altijd op basis van economische grondslagen, niet op inhoud. Hiervoor zijn andere hulpmiddelen van toepassing zoals diverse vergaderingen.