Druk fiatteringen

Top  Vorige  Volgende

Het status van de fiatteringen van een calculatie kan in het tabblad Fiatteringen worden opgevraagd:

 

PAC Druk tabblad Fiatteringen

 

Rechtsonder ziet u het Fiatlogboek waarin alle fiatteringen die zijn gedaan (en die nog moeten komen) worden getoond. U kunt zien op welk moment wie (is een functie van een rol) mag fiatteren. Dan ziet u vervolgens of het fiat reeds is uitgevoerd en door wie op welk tijdstip. Indien de calculatie is afgekeurd, dan kunt u ook zien wanneer dat is gebeurd.

 

Met de knoppen Fiatteren en Afkeuren kunt u direct de gewenste acties uitvoeren.

 

Indien de huidige workflow niet toereikend is, kunt u het fiatscenario wijzigen middels de knop Scenario wijzigen. Dit is echter alleen mogelijk bij een volledig ongefiatteerde druk ofwel de druk bevindt zich aan het begin van de workflow.

 

Links daarvan, in de Status van de fiattering, ziet u welke stap actief is. Dit is altijd de eerste ongefiatteerde stap in het fiatlogboek. U kunt ook zien op welk moment u op een leeg ISBN wordt geattendeerd en op welk moment dit verplicht gevuld moet zijn. De Oplage-afzet controle geeft aan dat het directievoorstel gelijk moet zijn de oplage en verkoopprijs in de calculatie. Zo weet het management zeker dat ze akkoord geven op de juiste cijfers. Ten behoeve van de koppeling met Bestmate of een ander financieel systeem is er een mogelijkheid om aan te geven op welk moment de voorcalculatie mag worden geëxporteerd hier naar toe.

 

Tot slot staat bovenin de managementinformatie voor het accorderen van oplage en prijzen. Afhankelijk van het overgenomen fiatscenario, de huidige stap en de gebruiker wordt het Commercieel voorstel dan wel het Directievoorstel wijzigbaar. U bent dan in staat om op basis van de informatie in de aanbiedingstelling en de calculatie een gedegen oplage en prijsvoorstel te doen. U kunt de knop Calculatie overnemen dan wel comvoorstel overnemen gebruiken om de voorgaande gegevens automatisch te laten invullen of een eigen waarde invullen. Hoe dan ook zal de fiat gerechtigde in de fase vermeld bij Oplage-afzet controle bij stap deze gegevens in de calculatie dienen in te vullen anders zal deze gebruiker niet kunnen fiatteren.

 

Powerfunctie Met behulp van de power functie Doorfiatteren druk ondanks dat het niet voldoet aan een verplicht ISBN of een com/dir voorstel kunt u probleem fiatroutings doorzetten.

 

Info Meer informatie over de statussen vindt u bij het fiatscenario.