Druk scenario's

Top  Vorige  Volgende

In het tabblad Scenario's ziet u de eerder gekoppelde scenario's en het interne drukvolgnummer:

 

PAC Druk tabblad Scenarios

 

In dit tabblad kunt u niets wijzigen. Het weerspiegelt de scenario's die aanvankelijk zijn gekozen tijdens het aanmaken van de druk of die later zijn gewijzigd in de diverse onderdelen van PAC.

 

LijstPijlU niet rechtstreeks een ander planningscenario koppelen aan een bestaande druk, maar indirect kunt u in de planning een traject toevoegen uit een bestaand scenario. U kunt het standaard planningscenario wijzigen onder stamgegevens.

 

LijstPijlIn de calculatie zelf is het calculatiescenario van een bestaande calculatie te wijzigen. Het standaard calculatiescenario is te wijzigen onder stamgegevens.

 

LijstPijlU kunt een ander fiatscenario toekennen aan de druk in het tabblad Fiatteringen. Let er op dat dit alleen kan als de druk nog geen fiat heeft.Het standaard fiatscenario kan worden gewijzigd bij stamgegevens.

 

LijstPijlTot slot kunt u een ander kenmerkscenario toekennen aan de druk in het tabblad Kenmerken. In uw gebruikersprofiel kunt u tevens aangeven hoe er moeten worden omgegaan met reeds aanwezige kenmerken. Het standaard kenmerkscenario kan worden gewijzigd bij Kenmerkbeheer.

 

Het interne volgnummer is een uniek nummer ter identificatie van de druk binnen PAC.