Druk

Top  Vorige  Volgende

Onder het kopje Druk vindt u een aantal instellingen voor uw druk instellingen.

 

PAC Gebruikersinstellingen Drukbeheer

 

LijstPijl Met de optie Zoeken met project aangevinkt zal ook het project worden weergegeven in het druk zoekscherm.

LijstPijl Bij Initieel TAB voorkeur kunt u aangeven welk tabblad wordt getoond als u een druk opent.

LijstPijl Als u Hoofdscenario kiezen bij druk 1 aanvinkt, wordt bij het aanmaken van de eerste druk gevraagd welk hoofdscenario (dat u kunt opgeven bij stamgegevens - Hoofdscenariobeheer) u wilt gebruiken.

LijstPijl U kunt ervoor kiezen om bij het toevoegen van een nieuwe druk de planning, kenmerken en calculatie te kopieren door dit aan te vinken bij Kopieren planning, Kopieren kenmerken en Kopieren calculatie. Als u deze optie niet aanvinkt wordt bij het toevoegen van een nieuwe druk gevraagd welk scenario u wilt gebruiken.

LijstPijl Als u Overnemen calc. kolom vastgezet aanvinkt worden de vinkjes waarmee u activiteiten in de planning heeft vastgezet ook gekopieerd naar een nieuwe druk.

LijstPijl Als u een scenario wijzigt kan het zijn dat u alle gegevens wil wissen en opnieuw begint, maar misschien wilt u ook bestaande gegevens wel behouden. Dit kunt u instellen met de functie Behouden kenmerken. De mogelijkheden zijn:

nee, alles toevoegen: alle gegevens van het oude scenario worden gewijzigd en alle nieuwe velden/componenten/kenmerken worden toegevoegd. U start dus met een schone lei.
gevulde behouden, rest toevoegen: u behoudt de velden/componenten/kenmerken die gevuld zijn. Alle lege velden/componenten/kenmerken van het oude scenario worden verwijderd en de velden/componenten/kenmerken van het nieuwe scenario worden toegevoegd.
overeenkomende behouden, rest toevoegen:  u behoudt de velden/componenten/kenmerken uit het oude scenario die overeenkomen met velden in het nieuwe scenario. De overige velden/componenten/kenmerken uit het nieuwe scenario worden hieraan toegevoegd.
alles behouden, rest toevoegen: U bewaard alle huidige velden/componenten/kenmerken en voegt die van het nieuwe scenario hieraan toe.