Scenario's

Top  Vorige  Volgende

Met behulp van scenario's kunnen binnen PAC complexe modellen worden vastgelegd door supergebruikers (administratie en organisatiedeskundigen) en verborgen worden voor de dagelijkse gebruikers. Deze laatsten kiezen binnen PAC tijdens het toevoegen van diverse zaken gewoon voor een (hoofd)scenario waarna de details automatisch worden overgenomen. Ze maken doorzichtig gebruik van de bedrijfsprocessen gedefinieerd in PAC ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden zonder dat ze hier volledige materiekennis voor nodig hebben.

 

U kunt diverse modellen vastleggen in scenario's op elk van de volgende gebieden:

Calculeren
Fiatteren/workflow
Plannen
Productkenmerken
Calculatie-royalties

 

De eerste vier gebieden zijn vervolgens op te nemen onder één noemer om de modellen nog beter beheersbaar te houden. Dit noemen we een hoofdscenario.