Royalty voorschot  toevoegen

Top  Vorige  Volgende

U kunt een nieuw royalty voorschot toevoegen bij een project door te kiezen voor:

 

LijstPijlde knop Toevoegen in Royalty voorschot of
LijstPijlde knop Nieuw in Zoeken royalty voorschot

 

Daarna zal het volgende venster worden weergegeven:

 

PAC Royalty voorschot toevoegen

 

 

LijstPijlSelecteer een Relatie door te klikken op het zoekpictogram naast het veld relatie.

 

ExclamationSmall Als er verbanden zijn tussen de door u geselecteerde relaties en andere relaties krijgt u een keuzelijst te zien.

 

PAC Project auteur met verband

 

In deze keuzelijst kunt u kiezen of u de relatie zelf wil koppelen, of het verband dat de relatie heeft wilt koppelen. Bijvoorbeeld, stel dat er enkel contact is met een auteur via een agent. Dan zult u het verband van de auteur met zijn agent willen koppelen aan het project. Op deze wijze worden niet de privé gegevens van de auteur overgenomen, maar de gegevens die zijn opgegeven op het relatieverband.

 

LijstPijlSelecteer een Soort door te klikken op het zoekpictogram naast het veld Soort.

 

Er zijn diverse soorten voorschotten:

 

Algemeen voorschot: een voorschot gekoppeld aan een relatie.
Nog niet verschenen titel voorschot: een voorschot gekoppeld aan een relatie, contract, exploitatiegroep en uitgave. Dit voorschot kan worden genoemd op de afrekening, maar wordt nog niet verrekend, omdat dit een nog niet verschenen titel betreft.
Uitgavevoorschot: een voorschot gekoppeld aan een relatie, contract, exploitatiegroep en uitgave.
Contractvoorschot: een voorschot gekoppeld aan een relatie en contract.
Exploitatiegroepvoorschot: een voorschot gekoppeld aan een relatie, contract en exploitatiegroep.
Afrekendrempel: indien in het contract is afgesproken dat royalties pas worden uitgekeerd aan een rechthebbende nadat een bepaald aantal boeken is verkocht, dan wordt dit onder het voorschottenbeheer opgegeven als afrekendrempel. De afrekendrempel is gekoppeld aan een relatie en een contract.
Kosten Derden: indien in het contract is afgesproken dat royalties pas worden uitgekeerd aan een rechthebbende nadat een bepaald bedrag aan boeken is verkocht, dan wordt dit onder het voorschottenbeheer opgegeven als afrekendrempel. De afrekendrempel is gekoppeld aan een relatie en een contract.
LijstPijlGeef een voorschotcode op
LijstPijlEn geef vervolgens een omschrijving op.
LijstPijlGeef de boekdatum. Deze is standaard ingesteld op de 01-01-<huidig jaar>.

 

ExclamationSmall De Boekdatum is leidend voor het gekozen afrekenjaar. Dus als de boekdatum volgend jaar betreft, zal dit voorschot niet worden meegenomen in de afrekeningen van het huidige jaar.

 

Als u nu op toevoegen klikt verschijnt in een aantal gevallen (afhankelijk van de gekozen contractsoort) een volgend scherm, waarin u kunt kiezen uit een betalingsscenario. Een betalingsscenario bestaat uit een of meerdere betaalmomenten, waarop de uitbetaling van het voorschot geschied. Aan die betaalmomenten is een bepaald percentage van het voorschot gekoppeld.

 

Royalty voorschotten die qua naam en jaartal lijken op het voorschot dat u wilt aanmaken, verschijnen in het vak overeenkomstige Royaltyvoorschot.