Project wijzigen

Top  Vorige  Volgende

Het projectscherm opent u door op projectbeheer te klikken in het hoofdmenu.

 

PAC Projectbeheer

 

Het bovenste deel weerspiegelt de projectdetails. Hieronder ziet u de Projecthiërarchie. Hierin staan links de uitgaven opgesomd. Het rechter venster geeft de ingevoerde druk(ken) van de geselecteerde uitgave weer. Om de drukken te zien van een andere uitgave, dient u deze uitgave eerst te selecteren. Naast deze vlakken staan diverse knoppen. Deze knoppen hebben betrekking op de uitgave of de druk om diverse acties uit te kunnen voeren.

 

U kunt in het projectscherm de volgende zaken wijzigen:

LijstPijlKlik op Titel om de titel te wijzigen.
LijstPijlKlik op Subtitel om een eventuele subtitel bij het project in te vullen
LijstPijlKlik op Voorkeursfonds om het standaard fonds bij het toevoegen van uitgaven bij dit project automatisch te laten invullen
LijstPijlIndien het om een vertaling gaat dan kunt u ook de titel en uitgever of agent van het originele product invoeren
LijstPijlVoor de koppeling met een administratief systeem kunt u een verkorte Administratieve titel invullen. Dit veld wordt automatisch gevuld (en afgebroken) uit de titel.
LijstPijlKlik op Auteur(s) om de diverse auteurs aan het project te koppelen. Als u hierop klikt ziet u het volgende scherm:

 

PAC Projectauteurs

 

Met de knop toevoegen komt u nu in een zoekscherm met relaties. Hierin kunt u de bijbehorende auteur opzoeken. Als de auteur nog niet bestaat kunt u deze in dit zoekscherm via de knop Nieuw direct toevoegen. Dit toevoegen kunt u herhalen, als er sprake is van meerdere auteurs. Deze auteurs komen dan onder elkaar in het witte vlak in het bovenstaande scherm te staan. U kunt hieruit weer auteurs verwijderen door de auteur te selecteren en te klikken  op de knop Verwijderen. En u kunt de volgorde van de auteurs wijzigen door een auteur te selecteren en deze met de knoppen Omhoog / Omlaag te verplaatsen.

 

Als u tevreden bent met de auteur(s) die u heeft geselecteerd dan klikt u op Sluiten. De Auteurs zijn nu aan het project toegevoegd.

 

Verder ziet u een aantal tabbladen. Voor het projectbeheer is met name het tabblad rollen nog van belang. In het tabblad Rollen kan worden aangegeven welke medewerkers meewerken aan het project. Mogelijk staan hier al enkele rollen ingevuld, als u deze heeft opgegeven bij het toevoegen van het project. Allerlei rollen zoals Uitgever, Projectleider, Marketeer, Redacteur en Productiebegeleider kunnen hieralsnog worden toegevoegd. Welke relaties in de lijst worden getoond hangt af van de relatiecategorieën waarin zij zijn ingedeeld. Als een relatie die u wilt toekennen ontbreekt, doe dan navraag bij uw functioneel of applicatiebeheerder.