Afrekeningen genereren

Top  Vorige  Volgende

Met de knoppen onder afrekening kunt u:

 

Genereren: Met een druk op de knop generen worden de gegevens van de huidige afrekenperiode verzameld, zodat deze kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld rapportages mee te creëren.
Afdrukken afrekening: U kunt met één druk op de knop al uw afrekeningen afdrukken. Als sommige afrekeningen niet konden worden gegenereerd wordt er nu een foutmelding gegeven, zodat de problemen kunnen worden verholpen.
Naast direct afdrukken vanuit het venster tonen afrekeningen kan nu ook worden gekozen om de afrekeningen te tonen in Microsoft Word. Hier dient wel gelet te worden op het aantal te openen afrekeningen. omdat dit anders zeer vertragend kan werken. Er zijn bovendien drie extra sorteringen toegevoegd aan de volgorde van afdrukken van royaltyafrekeningen.
Definitief Maken: Als u tevreden bent met de afrekeningen kunt u deze definitief maken door op deze knop te drukken.
Voorlopig maken: Het definitief maken kunt u weer ongedaan maken door op de knop voorlopig maken te drukken.
Verwijderen: Als u toch nog wijzigingen wilt aanbrengen, zult u de verzamelde gegevens eerst moeten verwijderen. Let op: u verwijdert dus niet uw contracten en voorschotten, u verwijdert alleen het 'overzicht'  dat van deze gegevens is gemaakt toen u op de knop genereren drukte. Na het verwijderen van de verzamelde gegevens kunt u weer wijzigingen aanbrengen in uw contracten en voorschotten.

 

ExclamationSmall Door middel van een administratieve instelling onder Systeem - Algemene instellingen - Royalty kunnen definitieve afrekeningen nu op verschillende manieren voorlopig worden gemaakt. Het kan normaal, zonder bevestiging. Helemaal niet door het te blokkeren. Of met een uitgebreide melding vooraf. Deze melding hangt af van de koppeling met de boekhouding. Als een koppeling is dan wordt uitgelegd dat de journaalposten opnieuw zullen worden aangemaakt (dubbel) na opnieuw definitief maken en dat de gebruiker zelf dient zorg te dragen voor de juiste afhandeling van de journaalposten in de boekhouding. Indien geen boekhoudkoppeling bestaat dan zal een eenvoudige bevestiging worden gevraagd.

 

ExclamationSmall De naam van het royaltyafrekeningbestand kan maximaal 100 tekens bevatten (incl map). Dit werd niet afgevangen waardoor een foutmelding kon ontstaan. Nu wordt de rest ruimte die overblijft ingevuld door een deel van de naam, ipv de gehele naam. Dus de royaltyrelatiecode blijft wel gewoon zichtbaar. Mocht er geen enkele letter van de naam passen dan wordt dit gemeld in het excel foutverslag. Dan dient de map te worden verkort. Hou er rekening mee dat wij aanraden dat de map beveiligd is tegen onbevoegden en dat deze map dus niet noodzakelijkerwijs in de PAC-map hoeft te staan.

 

Verder kunt u een aantal rapportages genereren van de verzamelde gegevens

Afgerekende titels: Dit rapport geeft een overzicht van alle titels waarvoor de betalingen zijn verricht. Dit overzicht bevat nu ook de exploitatiegroep voorschotten en contractvoorschotten.
Verkoopsoorten: Dit rapport geeft een overzicht van alle titels, met hierbij hun verkoopsoort, de verkoopprijs, oplage etc.
Rechthebbenden: Een overzicht van alle rechthebbende in uw contracten.
U kunt de rechthebbenden die de afrekening gaan krijgen vooraf informeren over belangrijke zaken met behulp van de knop relaties mailen. Met deze functie kunnen de relaties worden opgenomen in de relatie-selectiebuffer en vervolgens worden gemaild.