Voorraad en Omzet

Top  Vorige  Volgende

Door te klikken op de knop verwerken onder voorraad en omzet worden uw voorraad en omzet gegevens verwerkt in PAC. Afhankelijk van de modules die u heeft worden deze omzetgegevens gebaseerd op het CB of de voorraad / faktuur modules. Daarbij kan worden aangegeven over welke periode (maand van-t/m) dit moet gebeuren en dit kan worden ingesteld bij Importstatus onder Import maanden (x-y). Indien deze modules niet worden gebruikt worden er twee import knoppen zichtbaar zodat in één scherm ook de import van bestanden kan plaatsvinden. De laatste importdatum/tijd wordt per heden ook weergegeven. Na het klikken op deze knop worden uw gegevens ingelezen in o.a. voorraadcorrectiebeheer en bij de verkoopstand in contractbeheer.

 

Als u op verwerken heeft geklikt kunt u verschillende rapporten creëren met de knoppen onder het kopje ' rapportage'. Met deze rapportages kunt u gemakkelijk de gegevens die u van bijv. CB heeft ontvangen controleren.

 

Controle uitgaven: Als u op deze knop klikt wordt een rapport gecreëerd waarin u kunt zien of er voorraad en/of omzet gegevens voorkomen zonder uitgaven
Controle contracten: Als u op deze knop klikt wordt een rapport gecreëerd waarin u kunt zien of  er voorraad en/of omzet gegevens voorkomen zonder contracten
Controle Voorraad ev-bv: Met deze functie controleert u per magazijn of de eindvoorraad van het voorgaande jaar gelijk is aan de beginvoorraad van het huidige jaar.
Controle totaal vrd ev-bv: Met deze functie controleert u of de totaaleindvoorraad van het voorgaande jaar gelijk is aan de totaalbeginvoorraad van het huidige jaar.
Controle checks <>0: In het voorraadcorrectiebeheer zijn checks ingevoerd die op 0 dienen te staan. Deze rapportage toont u de uitgaven waarvan de checks in het voorraadcorrectiebeheer niet op 0 staan.
Verkopen zonder afspraken: In deze controlerapportage worden verkopen weergegeven die niet in het contract als afspraak worden weergegeven. Hiermee kan worden gecontroleerd dat alle afspraken zijn gedekt (ook 0%-afspraken). Door het invullen van alle afspraken incl de 0-afspraken kan met dit overzicht worden getoond welke afspraken ontbreken omdat er toch omzet/verkopen zijn geregistreerd. Over deze verkopen worden dan dus geen royalty's berekend in het specifieke contract en dit zou dus moeten worden aangepast. Het kan uiteraard wel voorkomen dat in het auteurscontract de afspraken voorkomen, maar in het vertalerscontract niet. Om de volledigheid te garanderen zou het dus zo moeten zijn dat ook het vertalerscontract alle afspraken krijgt, ook al is het 0%. Dit wordt dan tevens als 0% op de afrekening vermeld.
Rondrekening: Deze rapportage geeft u een rondrekening: een overzicht van de gegevens in het voorraadcorrectiebeheer.
Corrrecties: Er kan een overzicht worden gedraaid van alleen de uitgevoerde correctie in royaltycorrectiebeheer zonder basis of resultaat gegevens. Zowel de positieve als de negatieve correcties worden nu weergegeven

 

Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven van de rapportages die kunnen worden gegenereerd.

 

PAC Royalty Process Controle

 

 

 

PAC Royalty Process Rapport