Voorraadmutaties

Top  Vorige  Volgende

In het tabblad voorraadmutaties kunt u de voorraadmutaties inzien die in uw magazijnen hebben plaatsgevonden en leiden tot de huidige voorraadstand. Per regel is weergegeven:

 

Het ISBN / EAN
De titel
De auteur
het bijbehorende (toen actuele) druknr
het magazijn waarin deze mutatie is uitgevoerd
De typecode van de mutatie die is uitgevoerd
Het type mutatie dat is uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan Inslag, levering, retour, etc.
De datum waarop deze mutatie is uitgevoerd
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd / van de voorraad is afgehaald.
De (optionele) omschrijving van de mutatie. De omschrijving is altijd wijzigbaar zodat specifieke gevallen kunnen worden toegelicht.
Het FATransactienummer (indien de mutatie is verwerkt naar de financiële administratie (FA) dan wordt een uniek transactienummer toegekend)
De invoerdatum van de mutatie helpt om te achterhalen wanneer een mutatie is aangemaakt, mede met het oog op het kunnen aanmaken van historische mutaties. Deze hebben dan een andere datum en kunnen een beeld op een bepaald moment in de war schoppen als niet duidelijk is dat iemand (of een automatisch proces) deze later heeft toegevoegd met een oude datum.
De VVP van de mutatie is tevens ingevuld zodat een goede traceerbaarheid mogelijk wordt.
Het veld Herwaardering geeft aan of de verwerkte mutatie door een kostprijs wijziging heeft geleid tot een herwaarderingsmutatie. Deze herwaarderingsmutatie wordt apart weergegeven en kan ook apart worden gejournaliseerd.

 

Info Meer informatie over wijzigingen in de VVP, herwaarderen en journaliseren vindt u bij het fiatscenario.

 

Onderaan het tabblad ziet u twee knoppen: toevoegen en wijzigen.