Controle afwijkende prijzen PAC met CB

Top  Vorige  Volgende

Periodiek kunt u de geregistreerde prijzen van het CB vergelijken met de prijzen ingevoerd in PAC. Op deze manier kunnen inconsistenties/fouten worden vastgesteld en actie worden ondernomen om de prijzen te herstellen. Deze lijst laat de verschillen zien tussen begindatums van dezelfde, laatste prijzen van PAC en CB

 

Een lijst ter controle van verschillen tussen de vastgelegde begindatums van prijzen in PAC en bij CB geregistreerde prijzen (alleen met Digicom abo op artikelen mogelijk)

Uitgangspunten:

- De laatste prijs van PAC (apart ingevuld of een geheel doorgefiatteerde prijs uit een calculatie, dus als eindcalculatie)

- De actuele prijs van CB (bij de laatste import doorgegeven artikelen en prijzen van het artikelbestand)

- Drie situaties wel: Prijs van PAC valt in dit jaar; Prijs van CB valt in dit jaar; Prijs van beiden valt in dit jaar

- Eén situatie niet: Prijzen van beiden vallen niet in dit jaar (Reden: tamelijk verouderd, terwijl de prijzen niet verschillen)

 

Hieronder volgt een voorbeeld:

 

PAC Rapportage Controle prijsdatums PAC met CB