Controle afwijkende prijzen PAC met CB

Top  Vorige  Volgende

Periodiek kunt u de geregistreerde prijzen van het CB vergelijken met de prijzen ingevoerd in PAC. Op deze manier kunnen inconsistenties/fouten worden vastgesteld en actie worden ondernomen om de prijzen te herstellen. Deze lijst laat de verschillen zien tussen de laatste prijzen van CB en PAC.

 

Een lijst ter controle van verschillen tussen de vastgelegde prijzen in PAC en bij CB geregistreerde prijzen (alleen met Digicom abo op artikelen mogelijk).

Uitgangspunten:

- De laatste prijs van PAC (apart ingevuld of een geheel doorgefiatteerde prijs uit een calculatie, dus als eindcalculatie)

- De actuele prijs van CB (bij de laatste import doorgegeven artikelen en prijzen van het artikelbestand)

 

Hieronder volgt een voorbeeld:

 

PAC Rapportages Controle prijzen PAC met CB