Valutas

Top  Vorige  Volgende

Aan elke relatie kunt u een valuta toewijzen. Valuta's worden op dit moment nog niet functioneel gebruikt binnen PAC. U kunt de valuta's definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens |Valutas:

 

PAC Stam Valuta

 

LijstPijlWijzig de valutacode in het veld Valutacode. Met deze code kunt u snel een valuta opzoeken.
LijstPijlWijzig de Omschrijving van de valuta.
LijstPijlMet het veld Actief kunt u bereiken dat de keuzelijsten alleen de actieve talen weergegeven.
LijstPijlIndien gebruik wordt gemaakt van de koppeling met AccountView kan in de kolom AccountView-valutacode de code van PAC worden gekoppeld aan die in Accountview.
LijstPijlIn de valutatabel is nu een mogelijkheid om een wisselkoers in te vullen (qua gebruik conform AccountView). Deze valuta kan worden toegepast bij de fakturatie. Hier kan de bijbehorende eenheid en koersdatum bij worden ingevoerd.
LijstPijlTen behoeve van meervoudig gebruik van hetzelfde faktuursjabloon kan worden gekozen voor het invullen van het Valutateken. Op deze manier wordt deze afhankelijk van de gekozen valuta weergegeven op de faktuur (indien dat zo is afgesproken).