Banken

Top  Vorige  Volgende

In het tabblad financien in het relatiebeheer kunt u bij een relatie een of meerdere banken selecteren. Om gegevens uit te wisselen met een financieel pakket dienen diverse gegevens over deze bank bekend te zijn. Deze gegevens staan in PAC opgesomd in de stamgegevens. U vindt deze onder Stamgegevens | Banken.

 

PAC Stamgegevens banken

 

U ziet hier de volgende velden:

 

Code: Hier kunt u een code opgeven voor deze bank.
Omschrijving: Hier kunt u een omschrijving opgeven voor deze bank
Land: Het land waarin deze bank gevestigd is.
Swift/BICcode: De BIC (Bank Identifier Code), ook wel SWIFT adres genoemd, is een gestandaardiseerde code die aangeeft naar welke bank een bedrag moet worden overgemaakt. Een BIC telt 8 of 11 posities en bestaat uit letters en cijfers of alleen letters. U kunt de BIC meestal op de faktuur van de begunstigde vinden. Op positie 5 en 6 staat de ISO landcode. Deze wordt gematched met het ingevuld land. Deze code moet uniek zijn, dus er kan en mag geen bank met dezelfde BIC worden ingevoerd.
Locatiecode: een code voor de locatie van de bank
Vervolgens kunt u gegevens voor een bezoek en postadres opgeven in d velden Bezoekadres, Bezoekpostcode, Bezoekplaats, Postadres, Postpostcode en Postplaats.

 

Banken kunnen worden verwijderd mits de bank niet meer is gekoppeld aan een relatie.