Inleiding uitgavebeheer

Top  Vorige  Volgende

Met de uitgave wordt bedoeld de verschijningsvorm of uitvoering waarin het project (product) gaat verschijnen. Dit is het niveau waarop het ISBN wordt vastgelegd, als ook het fonds waarin het dient te verschijnen en de NUR waarin het wordt ingedeeld. Tevens wordt op dit niveau de voorraad geregistreerd en worden de in nota's (backorders) getoond. Het is de kapstop van de drukken, maar dan wel de ongewijzigde herdrukken of bijdrukken. Op het moment dat een grote redactionele wijziging plaatsvindt of dat een omslag wordt gewijzigd dan wordt vaak een nieuwe uitgave gemaakt met een apart ISBN.

 

Het toekennen van het ISBN (EAN-13) wordt sterk vereenvoudigd door het gebruik van ISBN-trajecten. Dit kunnen er meerdere per fonds zijn waarvan één het voorkeursfonds is. Het eerste ongebruikte ISBN uit de range wordt geselecteerd en toegekend aan de uitgave.

 

Tijdens het invoeren van orders wordt ook gebruik gemaakt van de uitgave. De meeste leveranciers, zoals het Centraal Boekhuis en Libridis, werken met het ISBN als unieke code voor klantbestellingen. Ook leveren zij voorraadinformatie en in nota standen op ISBN niveau. (In de praktijk wordt de druk daarvoor weinig gebruikt ivm praktische bezwaren mbt toerekening retourenstroom, e.d. In de PAC Voorraadmodule kan dit echter heel goed worden toegerekend met de juiste kostprijzen!)