Projectwizard

Top  Vorige  Volgende

Bij een bepaalde uitgeverij verloopt het aanmaken van een nieuw project via een wizard. Om dan uw project aan te maken doet u het volgende:

LijstPijlKlik op de knop Projectbeheer. U krijgt nu een overzicht van alle bestaande projecten. Als u een project wilt inzien kunt u deze selecteren en openen.
LijstPijlAls u een nieuw project wilt aanmaken klikt u op nieuw.
LijstPijlNu wordt de projectwizard opgestart.
LijstPijlDe projectwizard bestaat in dit geval uit twee tabbladen: Titel en basisscenario’s. U kunt wisselen tussen deze tabbladen door op de tab te klikken of op de knop volgende/vorige onderaan de wizard.
LijstPijlIn deze projectwizard zijn velden opgenomen die belangrijk zijn voor het aanmaken van een project. Alle velden waarvan de naam in blauwe tekst is gemarkeerd zijn verplicht. De overige velden kunt u leeg laten. PAC zal een waarschuwing geven op het moment dat een veld niet (correct) is ingevuld. De velden die u in kunt vullen zijn de volgende:

In het tabblad Titel:

oAuteur: Hier kunt u de auteur van het project aangeven. Dit doet u door een relatie te selecteren uit het drop down menu. In dit drop down menu worden alleen de relaties aangegeven met relatiecategorie Auteur (zie uitleg over Relatiebeheer in het vorige hoofdstuk). U kunt ook in PAC een nieuwe relatie aanmaken door op het knopje naast Auteur te klikken. U kunt meerdere auteurs definiëren (in de wizard tot 3 auteurs). Als u een eerste auteur hebt geselecteerd verschijnt automatisch een nieuwe regel waarop u een tweede auteur kunt opgeven.
oTitel: Hier kunt u de titel van uw project opgeven.
oSubtitel: Hier kunt u (optioneel) de subtitel van uw project opgeven.
oFonds: Geef hier aan in welk fonds uw titel moet worden ingedeeld. Aan sommige fondsen is een leeftijdsgroep gekoppeld (Lees hierover meer in het hoofdstuk algemene instellingen).
oFondsgroep: Het veld fondsgroep wordt automatisch ingesteld op basis van de keuze bij het veld fonds.
oISBN: op basis van het gekozen fonds wordt hier automatisch een ISBN gegeven uit de ISBN range die geldt voor dit Fonds. U kunt dit ISBN wijzigen
oNUR: Hier kunt u het NUR aangeven.
oOplage: U kunt hier de oplage opgeven.
oFormaat: U kunt het formaat hier selecteren uit een lijst met formaten. Als het formaat dat u zoekt niet in de lijst voorkomt kunt u kiezen voor Afwijkend formaat. Als u hiervoor kiest krijgt u een extra veld ‘notities formaat’ waarin u uw afwijkende formaat kunt opgeven.
oAanbieding: Hier selecteert u de aanbieding waarin uw titel moet worden opgenomen. Een aantal aanbiedingen is aangegeven als herdruk aanbieding (lees hierover meer in het hoofdstuk algemene instellingen). Als u een titel aan deze aanbieding toevoegt zal de druk niet worden gezien als eerste druk (wat standaard gebeurd) maar als herdruk. Deze functie is aanwezig voor de overgangsperiode, waarin oude gegevens in PAC dienen te worden ingevoerd, maar niet direct via aanbieding hoeven te worden verstuurd naar een boekenhuis.
oFondsredacteur/uitgever: Hier kunt u uw fondsredacteur/uitgever selecteren uit een lijst. In deze lijst worden alleen de relaties getoond aan wie de relatiecategorie uitgever of fondsredacteur is toegewezen.
oCo-editie: Hier kunt u aangeven of een om een co-editie gaat of niet.
oVerschijningsjaar en verschijningsdatum: U kunt het verschijningsjaar en de maand hier opgeven. Op basis hiervan wordt automatisch de verschijningsdatum gegenereerd.
oDepotnr.: Dit veld wordt automatisch gegenereerd.
oAantal blz.: Hier kunt u het aantal bladzijden opgeven.
oVorm: U kunt de verschijningsvorm selecteren uit een lijst.
oVerkoopprijs: Hier geeft u de verkoopprijs op.

 

In het tabblad Basisscenario’s

oFiatscenario: Dit veld is standaard gevuld en kunt u niet aanpassen.
oCalculatiescenario: Hier kunt u het calculatiescenario selecteren dat voor dit project moet worden gebruikt (lees hierover meer in het hoofdstuk scenario’s - calculatiescenario).
oKenmerkscenario: Hier kunt u het kenmerkscenario selecteren dat voor dit project moet worden gebruikt (lees hierover meer in het hoofdstuk scenario’s – kenmerkscenario).
oPlanningscenario: Hier kunt u het planningscenario selecteren dat voor dit project moet worden gebruikt (lees hierover meer in het hoofdstuk scenario’s – planningscenario).
oPMC: Dit veld is standaard gevuld en kunt u niet aanpassen.
LijstPijlAls u alle velden hebt ingevoerd drukt u op de knop uitvoeren. Uw nieuwe project is nu aangemaakt. U wordt meteen naar het projectscherm geopend waarin uw nieuwe project staat, met hierin de gegevens die u heeft ingevuld.
LijstPijlU kunt er nu voor kiezen om gegevens toe te voegen of te wijzigen. U kunt dit ook op een later tijdstip doen door in het hoofdmenu op de knop projectbeheer te klikken en dan in het zoekscherm uw project te selecteren en te openen.

 

Info Elke uitgeverij kan een eigen versie van een projectwizard laten bouwen waarmee het geheel op uw situatie op maat wordt gerealiseerd.