Activiteiten

Top  Vorige  Volgende

Een planning bestaat uit activiteiten, bewerkingen of stappen die uitgevoerd dienen te worden binnen een bepaalde tijd. U kunt talloze activiteiten definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens |Activiteiten:

 

PAC Stam Activiteiten

 

Elke activiteit krijgt automatisch een intern Nr.

 

LijstPijlGeef het type bewerking op. U kunt hierbij kiezen uit bewerking, mijlpaal en fiat.
Bewerking: een activiteit die moet worden uitgevoerd. Bijv. het redigeren van een manuscript
Mijlpaal: een handeling die een bepaalde fase of traject markeert. Bijv. boek naar magazijn.
Fiat: een activiteit die gekoppeld is aan een fiatteringsmoment in de calculatie. U kunt nu direct vanuit de planning fiatteren.

Tussen bewerking en mijlpaal zit alleen een verschil in weergave.

LijstPijlVul een Fase in. U kunt fases aanmaken onder Hoofdmenu | Stamgegevens | Fasen.
LijstPijlVul een Code in als u daarnaar wilt verwijzen tijdens het zoeken van een activiteit.
LijstPijlVul een goed beschrijvende Omschrijving in.
LijstPijlU kunt een standaard doorlooptijd invullen in veld Std.dl.tijd die wordt ingevuld als u deze activiteit gebruikt in een planningscenario.
LijstPijlKies een relatiecategoriegroep in het veld Uitvoerders om alleen uit die groep relaties te kiezen tijdens het plannen van de activiteit. De uitvoerder is de (externe) partij die een taak uitvoert (denk hierbij bijv. aan een drukker of zetter).
LijstPijlKies een rol in het veld Coordinator om alleen uit die groep relaties te kiezen tijdens het plannen van de activiteit. De coordinator is de interne verantwoordelijke voor de activiteit.
LijstPijlVul een Opdrachtbrief in als u de mogelijkheid tot het automatisch genereren van een opdrachtbevestiging bij deze activiteit wilt hebben. Denk aan drukopdrachten en bindopdrachten. U kunt hierbij  kiezen uit de opgegeven leveranciersopdrachten bij Hoofdmenu | Stamgegevens | Documentsoorten type Leveranciersopdracht.
LijstPijlIndien u gebruik wilt maken van een standaard volgorde in lijsten dan kunt u het veld Volgorde invullen met een getal.
LijstPijlU kunt een activiteit activeren of deactiveren door te kiezen voor de waarde bij het veld Status.
LijstPijlEen vink bij de knop verwijderbaar maakt het mogelijk voor een gebruiker van de planning om deze activiteit uit de planning voor een bepaalde titel te verwijderen. Als u wilt afdwingen dat een activiteit altijd in de planning staat, dient u het vinkje bij verwijderbaar niet aan te vinken.
LijstPijlU kunt aan een activiteit een kleur toekennen. Hiermee kunt u een bepaalde activiteit extra op laten vallen in de planning.
LijstPijlAls u als type bij een activiteit hebt gekozen voor fiat, dan kun u in de kolom Fiat naar Stap aangeven tot welke stap in het fiatscenario gefiatteerd moet worden als een fiat bij deze planningsactiviteit wordt gegeven. Vul hier het nummer van de bijbehorende stap in uit het fiatscenario.

 

ExclamationSmall Als u vanuit de planning opgegeven heeft dat u wilt fiatteren naar een volgende stap, maar u heeft de rechten hier niet toe, dan zult u een foutmelding krijgen. In uw planning zal de fiatstap echter wel op gerealiseerd blijven staan, zodat u wel door kunt met uw planning. U kunt dit soort situaties voorkomen door vooraf goed na te denken over de indeling van uw systeem. Zorg ervoor dat de fiatstappen in de calculatie en de planning goed op elkaar aansluiten en dat de persoon die de planning beheert ook degene is die rechten heeft tot het nemen van de fiatstappen.