Totalen en Functietoetsen

Top  Vorige  Volgende

Onderaan het faktuurscherm ziet u rechts in het scherm een aantal totalen. Hier vindt u de BTW % die zijn ingevuld, de grondslag waarover dit BTW wordt berekend en hiernaast het totaal aan BTW voor dit BTW percentage. Ook zie je hier het Totaal exclusief BTW, hieronder het totaal aan BTW en onderaan het totale faktuurbedrag,

 

Links in het scherm vindt u een aantal knoppen. De knoppen met het paarse label zijn faktuursneltoetsen, die u heeft aangemaakt in de stamgegevens.

 

Met de knop direct verwerken kunt u deze ene faktuur direct verwerken. De faktuur wordt dan afgedrukt en als de afdruk door u als goed wordt beschouwd, dan wordt de faktuur een historische faktuur. De opmaak van de faktuur wordt bepaalt door faktuursjablonen, die u kunt definieren in de stamgegevens.

 

Met de knop creditfaktuur maken kunt u automatisch een creditfaktuur genereren. Bij een creditfaktuur wordt de huidige faktuur gekopieerd, maar alle aantallen worden negatief. U kunt vervolgens onderaan deze creditfaktuur nieuwe regels toevoegen van artikelen die wel correct zijn ontvangen.

 

Als u uw faktuur verwerkt, dan wordt er een print gemaakt tbv controle en verzending. Het kan echter voorkomen dat u later nogmaals een afdruk wilt maken van uw faktuur, bijvoorbeeld voor uw eigen administratie of omdat de faktuur nogmaals moet worden gezonden. Dit kunt u realiseren door de knop kopie afdrukken aan te klikken. Nu wordt een kopie van het oorspronkelijke faktuurbestand afgedrukt. Deze functie werkt dus alleen voor al verwerkte fakturen.