Faktuursneltoetsen

Top  Vorige  Volgende

Tijdens het maken van fakturen zijn er soms titels of kosten die u herhaaldelijk toe wilt voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan portokosten of aan het meezenden van een gratis folder of ander promotiemateriaal. Als u steeds opnieuw deze titel of kosten toe moet voegen dan zijn dit bij iedere faktuur steeds extra handelingen. Om dit sneller te laten verlopen kunt u in PAc tot een maximum van 5 faktuursneltoetsen inbouwen. Deze faktuursneltoetsen verschijnen onderaan in uw faktuurscherm.

 

Een faktuursneltoets maakt u aan onder Hoofdmenu | Stamgegevens| Faktuursneltoetsen:

 

PAC Stam Faktuursneltoetsen

 

U vindt hier de volgende kolommen:

 

Nr: Dit is een intern nummer van PAC dat automatisch wordt toegekend.
Omschrijving: Hier geeft u een omschrijving op van de faktuursneltoets.
Label op knop: Hier kunt u het label opgeven dat te zien is op de knop in uw faktuurscherm.
Tekstregel: Dit is de waarde die wordt ingevoerd in het het tekstveld rechts van het ISBN in de faktuurregel in uw faktuurscherm.
Groep: U kunt hier kiezen uit speciale regels en normale regels.
Uitgave: U kunt de toets koppelen aan een specifiek ISBN door dit ISBN te selecteren in de kolom uitgave.
Verkoopsoort: U dient een verkoopsoort te selecteren behorend bij de sneltoets. Het invullen van een verkoopsoort is verplicht.
Aantal: U kunt aangeven hoeveel keer een gekozen ISBN of gekozen kosten moeten worden opgegeven. Het aantal moet altijd groter zijn dan 0.
Verkoopprijs p/s: Hier kunt u de kosten opgegeven (voor de geselecteerde uitgave). De kosten p/s worden vermenigvuldigd met het nummer weergegeven in de kolom aantal om de totale kosten voor de faktuurregel te bepalen.
Kortingspercentage: U kunt een vast kortingspercentage opgegeven per orderregel.
Met de kolommen BTW Deel 1, BTW 1 en BTW 2 bepaald u het BTW percentage behorend bij deze faktuurregel. BTW 1 komt in PAC overeen met BTW Laag en BTW 2 met BTW Hoog. In de velden BTW 1 en BTW 2 vult u u een vast BTW percentage in (in veel gevallen is BTW 1 6% en BTW 2 19%). Met BTW Deel 1 bepaald u vervolgens hoeveel procent van het percentage afhankelijk is van BTW 1 en hiermee bepaalt u dus het BTW percentage behorende bij de faktuurregel. Bijvoorbeeld: als BTW Deel 1 100% is, dan is het BTW percentage behorende bij de faktuurregel 6%. Als  BTW Deel 1 0% is, dan is  het BTW percentage behorende bij de faktuurregel 19%.
Volgorde: Met volgorde kunt u tenslotte aangeven wat de volgorde is waarin de knoppen staan geordend onderaan uw faktuurscherm. De knop behorende bij de regel met het hoogste nummer in de kolom volgorde staat het meest links in het scherm.