Faktuur Regels

Top  Vorige  Volgende

De Faktuur Regels vindt in de onderste helft van het scherm.

 

Hier kunt u de volgende velden:

 

LijstPijlNr: Dit veld wordt automatisch gevuld door PAC en geeft het nummer aan van de regel.
LijstPijlVerkoopsrt: U kunt een verkoopsoort kiezen. Als u geen verkoopsoort wilt kiezen, kunt u een standaard verkoopsoort aangeven per Faktuurcode.
LijstPijlISBN: Door te klikken op het zoekpictogram kunt u een keuze maken uit verschillende ISBN's. Als u een fondsgroep / fondsfilter heeft gekoppeld aan uw gekozen Faktuurcode, dan krijgt u hier enkel de ISBN's te zien die tot dit fonds / fondsgroep behoren. Als u het ISBN hebt gekozen wordt automatisch een omschrijving gegenereerd in de kolom rechtsvan het ISBN. Deze omschrijving kunt u aanpassen. Ook wordt automatisch de kolom titel en auteur gevuld met de juiste gegevens.
LijstPijlAantal: Hier vult u het aantal in dat van het gekozen ISBN is afgenomen.
LijstPijlVerkoopprijs Incl.: De verkoopprijs Incl. is automatisch gevuld op basis van de verkoopprijs die bij de gekozen uitgave is aangegeven. U kunt deze verkoopprijs wijzigen.

 

ExclamationSmall Tijdens het faktureren kan met behulp van zoeken (F5) in het veld verkoopprijs een keuze worden gemaakt tussen de actuele verkoopprijs en de kostprijs. Deze laatste optie is ingebouwd om tegen kostprijs te faktureren. Tegen kostprijs factureren wordt in het nettoprijsveld gezet zodat de juiste korting wordt berekend.

LijstPijlKort%: U kunt een kortingspercentage opgeven.
LijstPijlBTW%: Het BTW percentage wordt automatisch ingevuld, op basis van het BTW percentage dat bij  het gekozen ISBN is aangegeven.
LijstPijlNettoprijs ex. BTW:Deze prijs wordt automatisch berekend op basis van de gekozen verkoopprijs incl, en de korting. Als u deze waarde wijzigt, dan wordt het kortingspercentage bijgesteld.
LijstPijlNettobedrag: Het nettobedrag wordt automatisch berekend, op basis van de Nettoprijs ex. btw en het verkochte aantal van het ISBN.

 

Onderaan ziet u een knop regel verwijderen. Hiermee verwijdert u de regel die u geselecteerd heeft.

Daarnaast ziet u het veld Consumentenprijs incl (behorende bij de actieve regel). Deze kan afwijken van de Verkoopprijs in het geval van een buitenlandse levering met btw 0% waardoor het veld Verkoopprijs excl btw wordt voor weergave op de faktuur. Op die manier blijft de rondrekening kloppen: VP (zonder btw) -/- korting = Netto incl (in dit geval zonder btw) = Netto excl !

 

ExclamationSmall  Een faktuurregel die is aangemaakt vanuit een order is alleen wijzigbaar indien de bijbehorende instelling bij de fakturatie inrichting zo is ingesteld.