Faktuur Kop

Top  Vorige  Volgende

De Faktuur Kop vindt u in de bovenste helft van het scherm. Hier kunt u de volgende velden vullen:

 

Faktuurcode: Hier kunt u kiezen voor een lijst met faktuurcodes, zoals u die heeft vastgesteld in de stamgegevens. Aan een faktuurcode kan een fondsgroep of fonds worden gekoppeld. PAC filtert dan de titels, zodat u alleen de titels uit het desbetreffende fonds / fondsgroep kunt selecteren. U kunt aan een faktuurcode verder een sjabloon koppelen. Zo kunt u voor iedere faktuurcode uw fakturen op een andere manier weergeven. U kunt ook aan een faktuurcode een standaard verkoopsoort toekennen, zodat u deze niet telkens opnieuw in hoeft te vullen. Tot slot bepaalt de faktuurcode of er enkel een faktuur kan worden gemaakt, of dat op basis van deze faktuur ook een opdracht wordt gegenereerd (denk hierbij bijvoorbeeld aan een FRL).
Debiteurennr.: Hier ziet u het debiteurennr. van de relatie voor wie de faktuur bestemd is. U zoekt de relatie op door gebruik te maken van het zoekpictogram rechts van dit veld. Met de knop tonen kunt u direct de relatie openen om hierin bijvoorbeeld additionele debiteurengegevens in te vullen.
Omschrijving: U kunt een omschrijving opgeven van de faktuur. Met een goede omschrijving is de faktuur vaak makkelijker terug te vinden.
Referentie Klant: U kunt een korte referentie voor de klant opvoeren. Dit maakt de faktuur makkelijker terug te vinden en kan ook worden weergegeven op de faktuur, tbv communicatie met uw klant.
Betalingswijze: U kunt opgeven van welke betalingswijze gebruik kan worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld Incasso of Op krediet.
Betalingsconditie: U kunt een betalingsconditie opvoeren. Hiermee geeft u aan binnen welke termijn de faktuur moet worden betaald.
Besteld: Hier heeft u de datum op waarop de bestelling is geplaatst is aangemaakt.
Valultacode: Er kunnen fakturen in vreemde valuta worden gemaakt. De ingevulde valutabedragen worden echter wel direct omgerekend naar Euro. Dit gebeurt op basis van de koers die is ingevuld in de Valuta tabel bij stamgegevens. Het originele valutabedrag blijft echter als totaal zichtbaar. Deze kan ook op de faktuur worden afgedrukt. Naar de journaalpost zal echter het omgerekende eurobedrag (zoals normaal) worden doorgegeven aan AccountView. De openstaande post is dus in euro. Rekenverschillen en betalingsverschillen dienen dus bij betaling te worden vereffend.

 

Helemaal boven in de kop van de Faktuur ziet u nog een aantal standaard knoppen:

 

Toevoegen: Om een nieuwe faktuur toe te voegen
Verwijderen: Om deze faktuur te verwijderen. Dit kan alleen als uw faktuur nog niet verwerkt is.
Bewaren: Om de ingevulde waarde in een veld te bewaren. PAC bewaart automatisch ingevulde gegevens nadat u een veld verlaat. U heeft deze knop dus zelden nodig.
Lopende fakturen zoeken: Geeft u een zoekscherm met hierin alle fakturen die nog niet zijn verwerkt.
Alle fakturen zoeken: Geeft u een zoekscherm met hierin alle fakturen. Zowel de verwerkte als onverwerkte fakturen.