Inleiding rechtenbeheer

Top  Vorige  Volgende

In PAC kunnen op vele niveaus en in veel vensters en programma's diverse rechten worden ingesteld. Deze rechten bestaan uit gebruik-, lees-, toevoeg-, wijzig- en verwijderrechten. In elke module van PAC is vastgelegd welke rechten worden gebruikt. Uw licentie met geautoriseerde modules bepaalt dus welke rechten u kunt uitdelen.

 

De rechten kunnen worden toegekend aan rollen. Dit zijn groepen van personen die dezelfde functies kunnen uitvoeren. Zo kunt u een rol verkoop aanmaken en hieraan alle rechten koppelen tot welke de medewerkers van de afdeling verkoop recht hebben. U kunt  ook inrichten op een meer gedetailleerd niveau. In plaats van een rol verkoop maakt u meerdere rollen, bijvoorbeeld een rol 'aanbiedingsbeheer' en een rol 'fiat verkoop'. De rollen komen nu dus niet meer overeen met een bepaalde groep, maar u hebt nu de flexibiliteit om slechts aan één verkoopmedewerker de fiatrechten voor verkoop te geven en de anderen deze te ontzeggen.

 

Tevens kunnen de rechten voor relaties worden toegekend door gebruik te maken van relatiecategoriegroepen. Op deze manier bent u in staat om bijvoorbeeld de relatiegegevens van auteurs te beschermen tegen wijzigingen door niet geautoriseerde gebruikers.

 

Deze rollen kunnen worden gekoppeld aan gebruikers. Door combinaties van rollen aan een gebruiker te koppelen kunnen complexe en toch beheersbare rechten worden vastgelegd. Het is niet mogelijk om rechten op gebruikersniveau vast te leggen. Wel is het mogelijk om rechten op fondsen bij de gebruiker in te stellen.