Inleiding ONIX en XML

Top  Vorige  Volgende

Met verschillende partijen moeten door het uitgeef proces heen bibliografische gegevens worden uitgewisseld. U moet zo bijvoorbeeld uw titel aanmelden bij het Centraal Boekhuis en bij het Bureau ISBN. Het aanmelden van nieuwe en gewijzigde prijzen is ook verplicht voor het Commissariaat voor de Media.

 

Het uitwisselen van bibliografische gegevens met een derde partij gebeurt nu in praktijk veelal via excelsheets of online formuliertjes. Dit levert veel extra tikwerk op, want alle gegevens die al in PAC beschikbaar zijn moeten weer ergens anders opnieuw worden ingevuld. Een ander nadeel van werken met excelsheets is, dat niet altijd een standaard formaat wordt gehanteerd en zo snel fouten ontstaan bij het inlezen van gegevens.

 

PAC verzorgt uitwisselingen zo veel mogelijk op basis van een internationale standaard uitwisselingsprotocol genaamd ONIX. ONIX staat voor Online INformation eXchange. ONIX is een open standaard om boekdata, d.w.z alle gegevens die zinvol zijn voor de beschrijving van een boek, elektronisch te kunnen vastleggen en transporteren. De instelling EDItEUR onderhoudt deze standaard samen met internationale werkgroepen en publiceert dit op deze website www.editeur.org.

 

Door ONIX te gebruiken voorkomt u nutteloos overtikwerk, werken met ONIX is minder foutgevoelig en het is een standaard in de uitgeefwereld. Dit betekent dat in de toekomst steeds meer partijen gebruik zullen gaan maken van ONIX. Met PAC ONIX bent u hierop goed voorbereid.

 

PAC biedt op dit moment koppelingen met de volgende ONIX ontvangers:

 

Centraal Boekhuis (CB) en dus ook Bureau ISBN
ScanLaser (Printing On Demand)
Drukkerij Bercker
Commissariaat voor de Media
BoekTrust
Maatkoppeling met uw website

 

 

Info Naast het ONIX formaat worden in dit hoofdstuk ook andere XML exportformaten bedoeld.