Royaltyverkoopsoorten

Top  Vorige  Volgende

Royalty verkoopsoorten (voor de calculatie) zijn verkoopsoorten die alleen als een soort kapstok bestaan voor de werkelijke verkoopsoorten in de calculatie. Op deze manier kunt u diverse calculatieverkoopsoorten direct bij elkaar laten tellen om een eenvoudig royaltycontract te kunnen maken. U kunt diverse royalty verkoopsoorten definiëren onder Hoofdmenu | Stamgegevens | Royalty vks:

 

PAC Stam Royalty verkoopsoorten

 

Het venster is verdeeld in tweeën. Het linker deel stelt de royaltyverkoopsoorten voor en het rechter deel de calculatieverkoopsoorten die zijn gedefinieerd bij de actieve royaltyverkoopsoort. U kunt een nieuw royaltyverkoopsoort invullen in het linker deel:

 

LijstPijlVul een Omschrijving in bij het linker venster. De omschrijving wordt getoond in de diverse vensters.
LijstPijlGeef een Korte oms. in om de royaltyverkoopsoort te tonen op plekken met beperkte ruimte.
LijstPijlVul een Volgorde in waarop de royaltyverkoopsoort in lijsten en venster getoond moet worden.
LijstPijlDe Interne oms. is een omschrijving die hier wordt ingevuld om op terug te vallen indien de Omschrijving later iets wordt aangepast. Zo weet iedereen wat de originele omschrijving was.

 

In het rechterdeel worden zoals gezegd de calculatieverkoopsoorten gedefinieerd die moeten horen bij de royaltyverkoopsoort die aan de linkerkant is geselecteerd. U kunt maximaal tien (10) calculatieverkoopsoorten aan één calculatie-royalty-verkoopsoort toekennen.

 

LijstPijlKies een calculatieverkoopsoort in het veld Verkoopsoort uit de lijst. De omschrijving van deze verkoopsoort wordt vervolgens daarnaast weergegeven.

 

ExclamationSmallIndien u hier wijzigingen aanbrengt worden de calculaties NIET automatisch herrekend. U dient deze dan handmatig opnieuw met de knop Herrekenen in het venster Calculatie door te rekenen!