Royalty inrichting

Top  Vorige  Volgende

De inrichting van uw royaltyadministratie hangt af van een aantal basis keuzes die u maakt of heeft gemaakt ten aanzien van organisatie of afhandeling van uw afspraken/contracten en afhandeling daarvan.

 

A.Verrekening voorschotten op verschillende niveau's
1.U kunt betaalde voorschotten laten verrekenen op de royalties van ISBN A (binnen contract 100), maar negeren op ISBN B (binnen hetzelfde contact 100).
2.Maar u kunt ook voorschotten laten verrekenen op het totaal van royalties van ISBN A + B (binnen contract 100), waarna het saldo overblijft om uit te betalen.
3.U kunt deze manier ook door elkaar gebruiken, maar dat is vrij onoverzichtelijk en niet nodig als de afspraken eenduidig en helder zijn.

 

Contracthierarchie

 

Afhankelijk van uw keuze (wens) dient de afrekening naar de contractant (rechthebbende) ook op deze wijze te worden opgemaakt/gepresenteerd zodat helder is hoe de gekozen berekening verloopt, zowel voor uzelf als natuurlijk voor de rechthebbende. Dit kunnen verschillende manieren zijn, daarom is er niet een standaard rapportsjabloon beschikbaar.

 

Hieronder een schets van de gevolgen van de verschillende keuzes:

 

Afrekeningen en recapitulatie

 

1.Bij de berekening individueel op uitgave zijn bij ISBN B meer retouren dan verkopen waardoor een negatief royaltybedrag ontstaat (tekort/deficit). Dit tekort wordt direct gereserveerd als een 'te verreken post in de toekomst', een soort voorschotpotje dus, te verrekenen in het volgende jaar. Dit wordt dus niet verrekend met positieve royaltysaldi van ISBN's onder hetzelfde contract, zoals A, C of D!
2.Dit in tegenstelling tot de situatie 'Berekening saldo op contractniveau'. Hier wordt het saldo onderaan de streep van de verkopen gesaldeerd naar ISBN D (het laatste ISBN van het contract). Pas dan wordt bekeken of het saldo daarvan negatief is (tekort/deficit). Maar deze kans is veel kleiner op contractniveau. Vervolgens worden contractvoorschotten verrekend. Hiervoor moet wel het afrekensjabloon in opdracht worden aangepast.
3.U kunt ook een hybride vorm toepassen met uitgavevoorschotten én contractvoorschotten, met deficits/tekorten op contractniveau. Dit raden we voor gebrek aan overzicht echter niet aan. Hiervoor moet ook het afrekensjabloon in opdracht worden aangepast.