Contracttypes

Top  Vorige  Volgende

Als u beschikt over de royalty module kunt u hier alle mogelijke contracttypes definiëren, zoals bijvoorbeeld een auteurscontract en een vertalerscontract. Dit doet in hoofdmenu | Stamgegevens | Contracttypes (onder het kopje royalty):

 

PAC Stam Relatiecontracttypes

 

Bij ieder contracttype kunt u een korte omschrijving geven en aangeven in welke volgorde deze contracttypes dienen te worden getoond. Onderaan het scherm is plaats om de diverse royaltycontracttypes te koppelen aan één documentsjabloon (of meer indien er meerdere varianten zijn per contracttype). Hierin kan het documentsoort (met een koppeling naar het fysieke contractsjabloon), de uitgeverij (ten behoeve van de ten naamstelling en de plaats van ondertekening) en de verlooptijd van het contract (indien de titel niets meer 'doet', niet meer verkoopt e.d.) in tekstvorm zodat je bv '1 jaar', '2 jaar', of '18 maanden' kunt invullen.