Journaalposten exporteren

Top  Vorige  Volgende

Veel van de acties die in PAC worden uitgevoerd hebben financiële gevolgen. Ze leiden tot journaalposten, waarin de financiële gegevens voor crediteuren, debiteuren, het kasboek etc. worden bijgewerkt. Deze journaalposten kunnen door PAC automatisch worden gegenereerd op basis van de stamgegevens. En vervolgens kunnen deze journaalposten worden geëxporteerd naar uw financiële administratie. U doet dit door bij Communicatie de functie Journaalposten te gebruiken. Nu verschijnt het volgende scherm:

 

PAC Financiele koppeling selectie journaalposten exporteren

 

Hierin kunt u een selectie maken van de journaalpostsoorten die moeten worden verzonden naar Accountview. Dit doet u door in de kolom Uitvoeren een vinkje te plaatsen. Als u vervolgens op Uitvoeren klikt dan worden de geselecteerde journaalpostsoorten verzonden naar AccountView. Daarbij wordt tevens een journaalverslag gegenereert.

 

Het journaalverslag kunt u ook apart genereren als proefverslag zonder dat dit gevolgen heeft voor een werkelijke journaalverwerking. Klik op Te journaliseren afdrukken om het proefverslag te genereren.

 

In initiele fasen kunt u de knop Uitvoeren jan-dec gebruiken om de journaalposten voor een jaar semi geautomatiseerd door te sturen naar AccountView. Dit geldt alleen voor de geactiveerde regel die op Uitvoeren staat. Alle andere regels worden niet uitgevoerd.