Import van stamgegevens ten behoeve van registratie van relatiegegevens

Top  Vorige  Volgende

Omdat PAC een koppeling heeft met uw financiële administratie, moet PAC bepaalde gegevens op identiek dezelfde wijze aanleveren als uw financiële administratie dit doet. Bepaalde stamgegevens (denk bijvoorbeeld aan de grootboekrekeningen of de betalingsconditie) moeten daarom in beide systemen gelijk zijn en blijven.

 

Om dit te bewerkstelligen kan PAC vanuit uw financiële administratie de benodigde stamgegevens importeren. Zo weet u zeker dat de stamgegevens in beide systemen gelijk blijven.

 

U importeert de stamgegevens door Accountview Stamgegevens onder het kopje importeren bij Communicatie te gebruiken.

 

De volgende gegevens uit uw financiële administratie worden geimporteerd in PAC:

 

Valutacode

Code (cur_code)

Omschrijving (cur_desc)

Koers (virt_rate): standaard 1 (actuele koers wordt niet in PAC geimporteerd).

 

Kostenplaats

Code (cost_code)

Omschrijving (cost_desc)

 

Dagboek

Code (dj_code)

Naam (dj_name)

Type (dj_typev)

 

Betalingsconditie

Code (disc_code)

Omschrijving (disc_desc)

Aantal dagen betalinstermijn (cred_days)

Kortingstermijn (disc_days)

Bet. kort % (pd_pct)

 

Grootboekrekening

Rekeningnummer (acct_nr)

Naam (acct_name)

 

Btwcode

Code (vat_code)

Naam (vat_name)

BTW percentage (vat_pct)