Export van banken, uitgaves en van crediteuren en debiteuren relaties

Top  Vorige  Volgende

U kunt relaties en uitgaves die u heeft aangemaakt in PAC exporteren naar uw financiële administratie. Uw financiële administratie gebruikt deze relaties en uitgaves als stamgegevens waarop kan worden geboekt.

 

Bij deze export worden alle beschikbare uitgaves in PAC die beschikken over een ISBN nummer geëxporteerd. Relaties worden alleen geexporteerd als dit een relatie betreft die de categorie Debiteur en/of Crediteur heeft in PAC. Deze relaties dienen te beschikken over de juiste informatie op het tabblad Financiën in het relatiebeheer. Indien essentiele gegevens ontbreken dan geeft PAC hiervan bij het exporteren een melding.

 

U exporteert de uitgaves en relaties door Accountview Stamgegevens onder het kopje exporteren bij Communicatie te gebruiken.

 

De volgende gegevens worden doorgezonden naar uw financiële administratie:

 

Banken

Bankcode

Omschrijving

Landcode

Swiftcode

Locatiecode

Bezoek adres

Postadres

 

Debiteuren

Debiteurennr (KlantExterncode1)

Verzamelrekening

Naam

NaamVolledig

Bezoek adres

Landcode

Post adres

Telefoon

Mobiel

Fax

EMail

Website

KVKnummer (is nu leeg)

Layoutcode (is nu leeg)

BtwNummer

Btwcode

Bankrekening1

Bankcode1

Bankrekening2

Bankcode2

Betalingsconditiecode

 

Crediteuren

Crediteurennr (LeverancierExterncode1)

Verzamelrekening

Naam

NaamVolledig

Bezoek adres

Landcode

Post adres

Telefoon

Mobiel

Fax

EMail

Website

KVKnummer (is nu leeg)

Layoutcode (is nu leeg)

LeverancierExterncode2 (kan bijv. worden gevuld met oud nummer)

BtwNummer

Btwcode

Bankrekening1

Bankcode1

Bankrekening2

Bankcode2

 

Uitgaves

EAN

Exportcode

Projectcode

ProjectID

Titel

Werktitel

Originele Titel

Genrecode

Fondscode

RedacteurNaam

Verschijningsdatum Eerste Druk

Taal Omschrijving

Originele Taal Omschrijving

Auteur1Naam

Auteur2Naam

Auteur3Naam

Auteur4Naam

Auteur5Naam

Serie Omschrijving