Importeren van realisatiegegevens ten behoeve van OHW

Top  Vorige  Volgende

U kunt realisatiegegevens uit uw financiële administratie importeren in PAC. Hiermee kan het rapport Onderhanden Werk worden opgesteld, waarin de calculatie in PAC kan worden vergeleken met de gerealiseerde gegevens. U doet dit door bij Communicatie de functie calculaties naar Administratie de functie Onderhanden Werk te gebruiken.