Orders exporteren naar CB

Top  Vorige  Volgende

Ingevoerde orders kunnen worden doorgestuurd naar het Centraal Boekhuis. Dit voert u uit vanuit het menu Communicatie | Exporteren | Opdrachten naar CB.

 

Automatisch zullen direct alle onverwerkte orders die zijn ingevoerd voor het magazijn CB worden geselecteerd en geexporteerd naar een zogenoemd OPDNAW bestand (zie handleiding van het CB voor technische en procedurele details: DIGICOMUITGEVER.PDF).

 

De export bestaat uit drie delen. Eerst wordt een bestand voor ONE orders aangemaakt en dan gewone orders. Vervolgens worden deze bestanden (Alle *.OPD bestanden in PAC\ImportExport\NaarCB) naar CB verzonden via FTP. Bij een succesvolle verzending worden de bestanden verplaatst naar de map voltooid.

 

Als de verzending via FTP niet lukt dan worden de bestanden wel aangemaakt en klaargezet in PAC\ImportExport\NaarCB, maar dan dient u deze zelf handmatig te verzenden naar CB, bijvoorbeeld via email. Denkt u er dan wel aan om deze bestanden zelf handmatig te verplaatsen naar de map Voltooid.

 

PAC Communicatie orders exporteren naar CB Foutmelding