CB Communicatie

Top  Vorige  Volgende

Met CB Communicatie kunt u titels, klanten, voorraden, omzet en voorraadmutaties van het Centraal Boekhuis inlezen. Deze module is eveneens voor het exporteren van boekhandelorders naar het Centraal Boekhuis.

 

Als u de module CB Communicatie heeft geïnstalleerd ziet u in Systeem onder het kopje Uitwisseling de functies Mutaties van CB en Libridis (Importeren) en Opdrachten naar CB (Exporteren). Door te klikken op deze knoppen worden gegevens geïmporteerd of geëxporteerd.