Import van bulk orders (BGN)

Top  Vorige  Volgende

PAC maakt het mogelijk om bulk orders te importeren. Op dit moment is het mogelijk om orders van BGN in Excelformaat te importeren.

 

ExclamationSmall Verkaart Automatisering is hierin afhankelijk van het geleverde excelbestand door BGN. Als BGN de vorm van het exceldocument aanpast, dan kan de import in PAC niet meer plaatsvinden. Verkaart Automatisering is in onderhandeling met BGN om de import te laten plaatsvinden in XML: een standaard, meer betrouwbare manier van import.

 

Om een bulk order te importeren dient u twee dingen te doen:

 

Aangeven van het pad waar het document zich bevind en welk werkblad het betreft in algemene instellingen - Import onder externe opdrachten van klanten.
De order importeren. Dit doet u door te klikken op de knop Externe Orders onder Systeem - Externe Orders (onder het kopje uitwisseling)