Druk toevoegen

Top  Vorige  Volgende

U kunt een nieuwe druk toevoegen bij een uitgave door te kiezen voor:

 

LijstPijlde knop 5 Toevoegen in Projectbeheer

 

Dan zal PAC vragen om een optioneel hoofdscenario zodat de scenario's direct kunnen worden ingevuld:

 

PAC Druk toevoegen Zoeken hoofdscenario

 

Na uw keuze van een hoofdscenario en de knop Open of Sluiten zal het venster Toevoegen Druk worden getoond:

 

PAC Druk toevoegen

 

De titel en de uitgave waaraan de druk wordt toegevoegd staan reeds ingevuld.

 

LijstPijlVul het veld Druk in. Dit is standaard ingevuld met het hoogste druknummer binnen de uitgave verhoogd met één.
LijstPijlU kunt vervolgens een toevoeging invullen in het veld Extra. Dit kan zijn voor een bijdruk met hetzelfde druknummer. Let op dat dit wellicht problemen kan opleveren met diverse administratie systemen. Deze zullen misschien slechts kunnen registreren tot het drukniveau.
LijstPijlSelecteer daarna het verplichte veld Druksoort. Dit staat standaard ingevuld op 'Eerste druk' bij druk 1, en 'Ongewijzigde herdruk' bij drukken hoger dan 1.
LijstPijlZoek daarna het verplichte veld Planningscenario. Dit kan reeds ingevuld zijn als een hoofdscenario is gekozen.
LijstPijlDaarna het verplichte veld Fiatscenario. Dit kan reeds ingevuld zijn als een hoofdscenario is gekozen.
LijstPijlEn vervolgens het verplichte veld Calculatiescenario. Dit kan reeds ingevuld zijn als een hoofdscenario is gekozen.
LijstPijlTenslotte het optionele veld Kenmerkscenario. Dit kan reeds ingevuld zijn als een hoofdscenario is gekozen. Let op: Alleen geldig voor een eerste druk!
LijstPijlKlik daarna op de knop Toevoegen.

 

ExclamationSmallTijdens het toevoegen worden ook de diverse scenario's ingevuld in de planning, de workflow (fiatrouting), calculatie en de kenmerken. De koppeling met de originele scenario's blijft alleen bestaan door het opslaan van de links ernaar toe. PAC maakt een volledige kopie van de scenario's. Wijzigingen naderhand in de calculaties, planningen, etc of in de diverse scenario's beïnvloeden elkaar dus niet.

 

ExclamationSmallHet kenmerkscenario wordt alleen gebruikt bij het toevoegen van een eerste druk. Bij herdrukken worden de kenmerken uit de vorige druk bij de uitgave gekopieerd.

 

 

Als u geen rollen op drukniveau hebt geplaatst, wordt nu uw uitgave toegevoegd. Als u wel rollen op drukniveau hebt geplaatst krijgt u een scherm waar u rollen kunt koppelen aan de druk.

 

PAC Project toevoegen2

 

Als u in de stamgegevens hebt aangeven dat bepaalde rollen verplicht zijn, dan zijn deze weergegeven in dit scherm (in bovenstaand scherm zijn bijvoorbeeld redacteur en productie verplicht). Als u klikt in de kolom Relatie verschijnt een zoekpictogram. U kunt nu snel een relatie toevoegen als rol binnen de druk.

 

Ook kunt u rollen toevoegen die niet verplicht zijn. Dit doet u als volgt:

LijstPijlKlik op de knop Toevoegen. Er verschijnt nu een nieuw scherm:

 

PAC Project toevoegen Relatierol2

 

LijstPijlSelecteer nu een rol uit de lijst door hierop te klikken. Nu verschijnt een zoekscherm met relaties.
LijstPijlSelecteer de juiste relatie. Er verschijnt nu een nieuw scherm, waarin deze relatie wordt getoond ter bevestiging.
LijstPijlKlik op voltooien.

 

U komt nu terug in Rollen toevoegen scherm. Hierin staat uw relatie ingevuld naast de bijbehorende rol.

 

PAC Project toevoegen Relatierol3

 

LijstPijlAls u hierna op voltooien klikt wordt het projectscherm getoond van uw nieuwe druk.