Druk wijzigen

Top  Vorige  Volgende

U kunt de druk wijzigen door te kiezen voor 6 Wijzigen in Projectbeheer:

 

PAC Druk

 

Het ingevulde druknummer is nog te wijzigen naar een ander nummer. Dit geldt ook voor de toevoeging. Ook de druksoort kunt u wijzigen indien deze niet juist is.

 

De verschijningsdatum wordt opgehaald uit de planning of de calculatie ter informatie. In de praktijk zal het gebruik van de planningsdatum het meest praktisch zijn omdat het kan mee schuiven met de activiteiten binnen de planning.

 

De oplage komt uit de calculatie en wordt hier ook ter informatie vermeld. Naast de oplage wordt nu ook het totaal van de gerealiseerde afgeleverde aantallen (af binder/drukker) opgeteld en getoond. Bij een afwijking groter dan 10% (+ of -) wordt het veld rood gemarkeerd. Het invullen van de gerealiseerde aantallen is nu ook mogelijk door een Algemene instelling | Project | Reële oplage-aflevering wijzigbaar aan te vinken. Daarvan worden onder het drukbeheer dus ook de totalen weergegeven en de aflevermarge berekend.

 

Per tabblad komen vervolgens onderstaande zaken aan bod:

Memovelden in het tabblad Notities geven de notities weer van de druk en van notities in de calculatie. Het laatste notitieblok is alleen wijzigbaar in de calculatie en is vermeld ter informatie.
Fysieke kenmerken
Afleveradressen
Fiatteringen
Informatie over de oorspronkelijk gekozen scenario's
Aanbiedingstelling

 

Onderaan het tabblad ziet u een knop Verversen. HIermee kunt u de informatie op drukniveau verversen, zodat wijzigingen van andere gebruikers direct kunnen worden weergegeven. Dit is vooral handig in een fiatproces.