Inleiding drukbeheer

Top  Vorige  Volgende

De druk (ook wel artikel, product of incarnatie) representeert de aspecten van het te realiseren (of gerealiseerde) fysieke eindproduct. De uitgeverij maakt het daadwerkelijke product met een bepaalde oplage en (kost)prijs. Deze realisatie activiteiten worden veelal uitbesteed aan externe partijen. De redactie en productieprocessen binnen de uitgeverij spitsen zich vooral toe op de druk. Het uitgeefproces van idee/manuscript tot aan verkoop, vindt op dit niveau plaats. (Eerder hebben we al vermeld dat het marketing-,pers-, verkoop- en royaltyproces zich op uitgaveniveau afspeelt, omdat de diverse drukken hier minder relevant zijn)

 

U kunt nu met behulp van een calculatiescenario een conceptcalculatie maken door enkele standaard eigenschappen in te vullen. Hiermee kan het management een uitgeefbeslissing nemen.

 

Vervolgens kan een detailplanning worden ingevuld vanuit een planningsscenario.

 

Tevens worden de productkenmerken ingevuld vanuit een kenmerkscenario en aangevuld.

 

Een eerder gekozen fiatscenario stuurt de juiste workflow van verantwoordingen en go/no go momenten aan.

 

De aanbiedingsorders worden geteld op de actieve druk. Deze tellingen worden verricht per klantgroep, zodat u snel een inzicht heeft in de stand ten opzichte van de gestelde targets. Deze functie kunt u gebruiken met de module PAC Order.

 

De geproduceerde artikelen kunt u door de binder laten afleveren op diverse adressen. U kunt meermalen de afleveraantallen, de relatie, een datum en een toelichting invullen. Werkelijk afgeleverde aantallen kunt u ook handmatig invullen of automatisch laten invullen door de voorraadmodule. De drukker mag vaak 10% onder of boven leveren. Hier kunt u dit controleren.