Royaltyverkoopsoort mapping

Top  Vorige  Volgende

Als u beschikt over de royalty module kunt u hier alle mogelijke royalty verkoopsoorten definiëren, zoals bijvoorbeeld regulier en ramsj. Dit doet in hoofdmenu | Stamgegevens | Royaltyverkoopsoort mapping (onder het kopje royalty):

 

PAC Stam Royalty verkoopsoorten

 

Bij iedere verkoopsoort kunt u een opgeven:

Een omschrijving
Een Engelse omschrijving (ten behoeve van de Engelstalige Royalty Sjablonen)
Korte omschrijving
Volgorde
Indien u ook beschikt over de module Calculatie kunt u hier een koppeling aanbrengen met de Calculatieroyaltyverkoopsoorten. Deze calculatieroyaltyverkoopsoorten worden gebruikt in de het Royaltycontract in het Calculatiebeheer. Als u wilt dat u het royaltycontract van de royaltymodule automatisch kunt overnemen in de calculatie, dan dient u hier de koppeling tussen deze twee verkoopsoorten aan te geven. Klik hiervoor in de kolom Koppeling met calculatievariant en toets F5. U kunt nu kiezen uit een overzicht met mogelijke calculatieroyaltyverkoopsoorten. Selecteer er één en klik OK.

 

U kunt vervolgens uw verkoopsoort koppelen aan de royaltycomponenten. Op die wijze worden de omzetgegevens  op de juiste wijze verdeeld over uw royaltyverkoopsoorten.

 

De geïmporteerde verkoopsoorten krijgen de volgorde van de belangrijkste (eerste) royaltyverkoopsoort mee. Dus als de verkoopsoort Aanbieding wordt gebruikt in royaltyverkoopsoorten 'Regulier' (afrekenvolgorde 1) én 'Alle verkopen' (afrekenvolgorde 6), dan wordt verkoopsoort Aanbieding als afrekenvolgorde 1 behandeld.