Componenten

Top  Vorige  Volgende

Door de consultant van Verkaart Automatisering zijn voor u de juiste componenten ingericht. Deze componenten kunt u inzien onder hoofdmenu | Stamgegevens | Componenten (onder het kopje royalty):

 

De omzetgegevens worden verdeeld over deze componenten. Standaard zijn voor u onderliggend de componenten gekoppeld aan omzetcomponenten van het CB. Als u CB gegevens inleest (en u beschikt niet over de voorraad / faktuurmodule) dan worden de gegevens van CB via deze componenten per titel en getoond in het voorraadcorrectiebeheer. Beschikt u wel over de voorraad / faktuurmodule, dan wordt deze koppeling tot stand gebracht middels de stamgegevens OMzetcomponentmapping, voorraadcomponentmapping en mutatietypecomponentmapping.

 

De componenten worden verder gekoppeld aan royaltyverkoopsoorten. Hierdoor kunt u meerdere componenten gecombineerd op uw afrekeningen tonen aan uw rechthebbende.

 

U kunt bij stamgegevens - Componenten het veld Verwijdertype wijzigen. Zo kan aan de gebruiker aan worden gegeven wanneer een component in correctiebeheer kan worden verwijderd. Er zijn hierbij 3 mogelijkheden:

 

Niet verwijderbaar: het component kan niet worden verwijderd
Verwijderbaar als basis 0 is: het component kan worden verwijderd als het gegeven in de kolom basis 0 is (oftewel: er heeft geen import van gegevens plaatsgevonden).
Verwijderbaar: het component kan worden verwijderd.

 

De overige velden zijn in beheer van Verkaart Automatisering. Onderaan vindt u nog een knop exporteren. Hiermee kunt u een export maken van de componenten naar excel.

 

PAC Stam Royalty Component